Turist i Bremanger kommune

Attraksjonar, aktivitetar og overnatting

Våre tenester

Har du ein draum om å flytte til Bremanger kommune?

Bremanger er ein kystkommune i Vestland fylke. «Leve, virke, nyte, heile livet» er visjonen vår, og vi tilbyr gode desentraliserte tenester. Vi har også eit rikt og aktivt kulturliv innan musikk, song og idrett.

Er du glad i friluftsliv ved sjø eller til fjells er vi midt i blinken for deg!

Ledige bustadtomter Ledige næringsareal

Ledige stillingar Tilskot til bustadbygging

Kan du tenkje deg å jobbe i Bremanger kommune?

Ledige stillingar    

Fann du ikkje stillinga for deg?

Om du ikkje fann stillinga for deg her, samarbeider vi med Nordfjordakademiet som gjerne vil hjelpe deg å finne din plass i Nordfjord. Meld deg inn i Nordfjord Alumni som jobbsøkjar så tek dei direkte kontakt med deg!

Meld deg inn i Nordfjord Alumni

Aktuelt i kommunen

Vil du vere med å påverke?

Følg med på kva som skjer i kommunen og lokaldemokratiet. Sei meininga di om planar, følg med på prosjekt og saker som er viktige for deg.

Turist i Bremanger kommune

I Bremanger får du oppleve det meste av dei karakteristiske trekka av Sogn og Fjordane.

Her kan du besøke levande fiskevær, fiske i sjø og ferskvatn, Europas høgaste sjøklippe Hornelen, gå på Ålfotbreen, klatre i fjella, få sightseeing på fjorden eller i skjergarden, vere med på hjortejakt eller ta krabbe med berre nevane.

Turist i Bremanger

Facebook - Bremanger Turistinformasjon

Instagram - Bremanger Turistinformasjon

Visit Nordfjord

Politiske møter