SFO

Tilbod om skulefritidsordninga (SFO) er heimla i Opplæringslova § 13-7, der alle kommunar er pålagt å gje eit slikt tilbod, men utan å definere kapasitet eller tilgjenge.
 

For informasjon om SFO i din skulekrins må du ta kontakt det aktuelle oppvekstsenteret ved driftssjef eller fagleiar i barnehage, sjå artikkel "Finn skule", der du finn kontaktinformasjon. Lenkje til denne artikkelen finn du nedst på sida.
 

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen

 •  
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset