For tilsette i Bremanger kommune

Logg inn i Kvalitetslosen

 

Logg inn i Visma Enterprise Plus
 

Logg inn i Min arbeidsplan

 

Logg inn i Politikarportalen

 

Kravliste for universell utforming (PDF, 341 kB)​​​​​​​

 

Kommunedelplanen sin samfunnsdel 2021-2033 (PDF, 28 MB)

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Vakttelefon kommunalteknikk
  tlf. 95 98 29 99
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset