Reguleringsplanar
Publisert 13.03.2020

Kunngjering - mindre reguleringsendring Kalvøya, PlanID 1438.2019.01

Publisert 21.05.2019

Reguleringsplan for Breivika industriområde

Publisert 21.05.2019

Reguleringsplan for fv 614 Breivika (gang- og sykkelveg)

Publisert 06.03.2018

 Reguleringsplan Hauge.

Publisert 06.03.2018

 Reguleringsplan for Kalvåg.

Publisert 06.03.2018

 Reguleringsplan for Svelgen.

Publisert 11.09.2017

Reguleringsplan for bustadfelt B1, Kolset, plan-ID 1438.2015.01 er vedteken i Bremanger kommunestyre sak KST-032/17,  jfr plan- og bygningslova § 12-12.

Publisert 29.06.2017

Kunngjering av vedteke planprogram for reguleringsplan Breivika industriområde, Svelgen, plan-id 1438.2016.02

Publisert 09.05.2017

 

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset