Skal du gifte deg?

Det er kommunane som har ansvar for borgarleg vigsel i Noreg.