Høyringar

Budsjett og økonomiplan 2023-2026

Formannskapet sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2023-2026 vert med dette lagt ut til offentleg ettersyn, samt eigenbetaling for helse og omsorgstenester 2023 og gebyr for tekniske tenester 2023.

Formannskapet sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2023-2026.

 

 

Merknader og innspel kan sendast til post@bremanger.kommune.no.

 

Frist: 29. november 2022.

 

Formannskapet vil handsame budsjett og økonomiplan på nytt i møte den 1. desember. Endeleg handsaming skjer i kommunestyret 15. desember.

 

Kommunedirektøren

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset