Høyringar
Publisert 15.01.2019

Politvedtekt for Bremanger kommune - høyring

Publisert 07.01.2019

I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det varsla om oppstart av planarbeid etter § 12-3 – privat forslag til detaljregulering, endring av gjeldande reguleringsplan. Aktuelt planområde er del av gbnr 32/3. Tiltakshavar for planarbeidet er Gunnar Mundal.

Publisert 10.12.2018

Offentleg høyring - Reguleringsplan for fv 614 Breivika.
Planid 1438.2018.01

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95982912
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset