Høyringar
Publisert 03.07.2018

Offentleg ettersyn

Privat reguleringsplan Breivika industriområde, Svelgen, plan-id 1438.2016.02

Publisert 29.06.2018

Oppstart av detaljreguleringsplan -  Fv. 614 Breivika-Svelgen

Publisert 22.06.2018
Sone 8-12.png

Førehandsvarsel om tildeling av vegadresser sone 8, 9, 10, 11 og 12

 

Bremanger kommune varslar med dette om tildeling av vegadresser for eigedomar i sone 8, 9, 10, 11 og 12. Vegstrekninga frå Oldeide til Grotle, Kalvåg og Berle.

Publisert 22.06.2018
Sone 5,6,7.png

Førehandsvarsel om tildeling av vegadresser sone 5, 6 og 7


Bremanger kommune varslar med dette om tildeling av vegadresser for eigedomar i sone 5, 6 og 7. Vegstrekninga frå Svelgen til Oldeide og frå krysset ved Bortnetunnelen via Isane til Kolset.

Publisert 22.06.2018
Sone 2,3,4.png

Førehandsvarsel om tildeling av vegadresser sone 2, 3 og 4


Bremanger kommune varslar med dette om tildeling av vegadresser for eigedomar i sone 2, 3 og 4. Vegstrekninga Hennøya og frå Nesbø til Botnane utanom Svelgen.

Publisert 18.06.2018

Reguleringsplan med konsekvensutgreiing for steinbrot på Aksla, Hennøy
planid 1438.2016.03, vedtak FSK-146/18.
 

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen

 •  
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset
Login for redigering