Nød og vakttelefonar

Oversikt over vakttelefonar, akutttelefonar og andre viktige telefonnummer.

Akutt hjelp/nødnummer

Brann: 110

Politi: 112

Ambulanse/akutt: 113

Legevakt

116 117

Barn og unge

Fagleiar barnevern (dagtid): 959 82 962

Barnevernsvakt (måndag til fredag kl. 15.30-08.00. Heile døgnet i helgar og på helligdagar) : 474 57 272

Alarmtelefon for barn og unge: 116 111

Krisesenter

116 006

Vakttelefonar

Kommunalteknikk (teknisk vakt): 959 82 999

Brannvakt: 482 23 627