Aktuelt
Publisert 12.06.2019

Vi minnar om påmeldingane til Fjordane Friluftsråd sine friluftsskular i sommar for born 10-13 år. 

Publisert 29.05.2019

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2019. 

Publisert 29.05.2019
Publisert 06.05.2019

Stien til  Risesetra vert lagt om i samband med oppstart av anleggsarbeid på nytt industriområde på Rise.

Publisert 01.05.2019

 Hent sekk, plukk søppel, vinn premiar!

Publisert 30.04.2019
Publisert 29.04.2019
Plangrense for fv

Oppstart av detaljreguleringsplan

Publisert 23.04.2019

Har du eller nokon du kjenner, eit funksjonshemma barn?

Publisert 16.04.2019

Vi har no oppretta oss profil på Snapchat og Instagram!

Publisert 11.04.2019

Frå 12. april 2019 er det totalforbod mot å gjere opp eld utandørs

Publisert 27.03.2019

Vi held norskprøve på rådhuset!

Publisert 18.03.2019

Vi ber om at du sjekkar at firmaet ditt er registrert med riktig adresse i Brønnøysund, og eventuelt melder inn riktig adresse dersom det ligg feil. 

Publisert 18.03.2019

Vi ber om at du sjekkar at du er registrert med riktig adresse i Folkeregisteret, og eventuelt melder inn riktig adresse dersom det ligg feil. 

Publisert 15.03.2019

Til brukarar av legevakt og ambulanse

 

Helse- og omsorgsdepartementet ynskjer å prøve ut ein ny modell for organisering av legevakt i små- og mellomstore kommunar.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset