Aktuelt
Publisert 16.04.2019
Publisert 12.04.2019

Strandvegen i Svelgen vert stengt frå 02. mai til 24. mai. 

Publisert 11.04.2019

Frå 12. april 2019 er det totalforbod mot å gjere opp eld utandørs

Publisert 01.04.2019

Vi går no inn i den ordinære bandtvangsperioden.

Publisert 27.03.2019

Vi held norskprøve på rådhuset!

Publisert 21.03.2019

Varsel om vegarbeid

Publisert 18.03.2019

Vi ber om at du sjekkar at firmaet ditt er registrert med riktig adresse i Brønnøysund, og eventuelt melder inn riktig adresse dersom det ligg feil. 

Publisert 18.03.2019

Vi ber om at du sjekkar at du er registrert med riktig adresse i Folkeregisteret, og eventuelt melder inn riktig adresse dersom det ligg feil. 

Publisert 15.03.2019

Til brukarar av legevakt og ambulanse

 

Helse- og omsorgsdepartementet ynskjer å prøve ut ein ny modell for organisering av legevakt i små- og mellomstore kommunar.

Publisert 13.03.2019

Kurstilbod/samtalegruppe for pårørande til personar med minnesvikt/demens i Bremanger kommune

Publisert 12.03.2019
Draumeplassen 1
Publisert 22.02.2019

Vi skal kartleggje mobildekning og nettfart rundt omkring i kommunen, i samband med at vi skal søkje breibandsmidlar og at Telenor legg ned kobbernettbaserte telefonsentralar og erstattar desse med ny teknologi.

Publisert 14.02.2019

Bremanger viser seg fram på emigrasjonsmesse i Nederland.

Publisert 13.02.2019
Publisert 29.01.2019

Treng du midlar til aktivitets eller arrangement?

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset