Aktuelt
Publisert 28.04.2020

Unngå forsøpling og lokal forureining, lever din kasserte fritidsbåt til avfallsanlegg.

Publisert 28.04.2020

Mange nyttar det fine vårveret til å rydde i hagen. Det er då viktig at hageavfallet blir handtert slik at vi unngår spreiing av uønska artar i naturen.

Publisert 24.04.2020
Publisert 22.04.2020

All bålbrenning er forbode utan løyve i perioden 15. april - 15 september.

Publisert 15.04.2020
Publisert 02.04.2020
Publisert 20.03.2020

Med utgangspunkt i Regjeringens restriksjoner og tiltak for å hindre spredning av koronaviruset, må planlagte ryddeaksjoner utsettes eller avlyses, og avfallssystemet må ikke belastes i denne perioden.

Publisert 12.03.2020

Folkemøtet på Svelgen samfunnshus onsdag 18.mars 2020 i samband med ny arealdel til kommuneplanen for Bremanger vert avlyst.

Publisert 12.03.2020
Publisert 06.03.2020

Helsedirektoratet skriv følgande:

Publisert 03.03.2020
Publisert 24.02.2020

Dersom du kunne tenke deg å bli lærling innan helse og omsorg eller byggfaget, så kan du vere den vi vil ha kontakt med!

Publisert 11.02.2020

Aktiv jobb kan i periodar ha behov for vikarar. 

Publisert 28.01.2020

Vi ber om at du sjekkar at du er registrert med riktig adresse i Folkeregisteret, og eventuelt melder inn riktig adresse dersom det ligg feil. 

Publisert 27.01.2020

Åtte hyblar i ein bygning vert seld samla i Svelgen.

Publisert 23.01.2020

 

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset