Aktuelt
Publisert 04.10.2021

Torsdagsklubben
- mat og ein god prat

Publisert 01.10.2021

Bremanger kommune vil gjere alle eigarar av fritidsbustader i kommunen merksam på at det er innført eit lovkrav om feiing og tilsyn i alle fritidsbustader med skorstein og eldstad. 

Publisert 01.10.2021
Publisert 30.09.2021

Etter at entreprenøren gjekk konkurs, med påfølgjande stillstand på anlegget, er det no klart for å fullføre gang- og sykkelvegen på fv. 614 mellom Breivika og Svelgen.

Publisert 28.09.2021

Vi er glade for å kunne ynskje alle besøkande velkomne til institusjonane og omsorgsbustadane i Bremanger Kommune!

 

Publisert 27.09.2021

Influensavaksine ved Svelgen Helsesenter

Publisert 24.09.2021

Med tenesta eDialog kan både privatpersonar og verksemder sende dokument til Bremanger kommune via ein sikker og effektiv kanal.

Publisert 11.09.2021

Informasjon frå Svelgen helsesenter - gjeld for pasientar som har fastlege i Svelgen:

Publisert 08.09.2021
Publisert 31.08.2021

Vestland fylkeskommune deler kvart år ut sju utviklingsstipend à 40 000 kr til unge idrettsutøvarar. Søk innan 1. oktober.

Publisert 24.08.2021
Publisert 23.08.2021

COVID vaksine til personar over 16 år utan fastlege i Bremanger kommune:

Publisert 23.08.2021

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø.

Publisert 11.08.2021

Barnehagar og skular i Bremanger kommune startar på måndag 16. august opp på grønt nivå etter trafikklysmodellen. 

Publisert 25.07.2021

Viktig informasjon frå Svelgen helsesenter

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset