Meld adresseendring

Vi hentar ut adresser frå Folkeregisteret og Brønnøysundregisteret når vi sender ut brev og faktura, men opplev likevel at vi får mange i retur på grunn av feil postadresse. Det er difor viktig at du/de sjekkar at adressa dykkar er riktig. 

For privatpersonar

Her kan du melde adresseendring både til Posten og Folkeregisteret 

 

For bedrifter/lag- og organisasjonar

For bedrifter/lag- og organisasjonar må det meldast endring av postadresse til Posten. I tillegg må de melde om endring av postadresse og/eller forretningsadresse til Brønnøysundregisteret.
 

Melding om adresseendring til Posten for bedrifter/lag- og organisasjonar.

 

Endringar som gjeld dykkar føretak i Brønnøysundregisteret ( adresse, telefon, e-postadresse, føretaksnavn, styremedlemmar, bankkonto, m.m.), skal meldast inn via skjemaet "Samordnet registermelding i Altinn".

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset