Aktuelt
Publisert 03.07.2020
Publisert 09.06.2020

Mastergradstudent Sohail Anthony Johnson Farman ved Universitetet i Portsmouth ønskjer din hjelp til å svare på ei spørjeundersøking i samband med studiene. 

Publisert 05.06.2020

Høyringsfristen er 3. august 2020.

Publisert 03.06.2020

Ta gjerne kontakt med kommunen for å høyre om tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningslova, slik at du unngår å byggje ulovleg.

Publisert 28.05.2020

Nasjonale myndigheiter har oppheva besøksforbodet i helse og omsorgsinstitusjonar.

Publisert 25.05.2020

Det vil i mai bli betaling for barnehageplass som normalt.

Publisert 17.05.2020

Vi har fått spelt inn ein song der vi i fellesskap syng nasjonalsangen; Ja, vi elsker dette landet! 

Publisert 17.05.2020

Vår ordførar, Anne Kristin Førde, har spelt inn tale for dagen. 

Publisert 17.05.2020

Det er spelt inn digital gudsteneste til 17. mai. 

Publisert 16.05.2020

Bremanger kommune inviterer alle til å delta på Kahoot 17. mai kl. 16.45

Publisert 15.05.2020
Publisert 13.05.2020

Kulturdepartementet utvidar kompensasjonsordninga for avlyste, utsette og stengde arrangement i sektoren for idrett og frivillig innsats til også å dekke tapte inntekter frå loppemarked, parkeringsavgifter og basarar.

Publisert 13.05.2020

Kompensasjonsordningane for idrett, frivillig innsats og kultur forlengast, justerast og aukast.

Publisert 13.05.2020
Publisert 08.05.2020

Bremanger kommune ynskjer alle til lukke med frigjeringsdagen- og den nasjonale veterandagen!

Publisert 08.05.2020

Kvart år er det mange barn i kommunen som gler seg til å samlast for å delta på TINEstafetten.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset