Oversikt over tilsette


Bremanger kommune

Ansatte i avdelingen Bremanger kommune
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådmann 476 19 641

Bremanger kommune - Ordførar

Ansatte i avdelingen Ordførar
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Ordførar 474 77 212
Varaordførar 957 05 010

Bremanger kommune - Rådmann

Ansatte i avdelingen Rådmann
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Rådmann 476 19 641

Bremanger kommune - Rådmann - IT

Ansatte i avdelingen IT
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
IKT-koordinator 959 82 960
IKT-konsulent 404 02 353

Bremanger kommune - Rådmann - Kommunalsjef helse

Ansatte i avdelingen Kommunalsjef helse
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef helse 959 88 707

Bremanger kommune - Rådmann - Kommunalsjef helse - Aktiv jobb

Ansatte i avdelingen Aktiv jobb
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
916 58 520
Arbeidsleiar, avd. Fossestranda 959 82 966
Leiar, aktiv jobb 959 82 930

Bremanger kommune - Rådmann - Kommunalsjef helse - Bremanger sjukeheim

Ansatte i avdelingen Bremanger sjukeheim
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
57 79 69 20
Fagleiar 57 79 69 27
Driftssjef 57 79 69 21 959 82 944

Bremanger kommune - Rådmann - Kommunalsjef helse - Familie og Helse

Ansatte i avdelingen Familie og Helse
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Driftssjef 959 82 939

Bremanger kommune - Rådmann - Kommunalsjef helse - Familie og Helse - Barnevern

Ansatte i avdelingen Barnevern
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
917 50 143

Kontaktinformasjon:
Servicekontore tlf.  57796300
Fagleiar tlf.  91 75 01 43
Barnevernsvakt tlf. 47 45 72 72.

Adresse:
Granden 4
6723 Svelgen

Driftssjef 959 82 939
Barnevernskonsulent 959 82 947
Sakshandsamar 959 82 962
Miljøterapaut 459 79 368
Fagleiar 917 50 143

Har permisjon t.o.m 01.06.2015
Fungerande fagleiar er Karen Steingildra

Sosionom barnevern 916 58 531

Bremanger kommune - Rådmann - Kommunalsjef helse - Familie og Helse - Ergoterapeut

Ansatte i avdelingen Ergoterapeut
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Ergoterapeut 959 88 711

Bremanger kommune - Rådmann - Kommunalsjef helse - Familie og Helse - Legar og helsesøstre

Ansatte i avdelingen Legar og helsesøstre
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
116117
57 79 66 70
57 79 64 00
Helsesøster 959 82 964
Helsesøster 907 26 020
Miljøterapaut 959 82 935
Helsesøster 57 79 64 07 959 82 965

Bremanger kommune - Rådmann - Kommunalsjef helse - Familie og Helse - Psykisk helse

Ansatte i avdelingen Psykisk helse
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleiar 916 58 523
Driftssjef 959 82 939
959 82 984
959 82 989

Bremanger kommune - Rådmann - Kommunalsjef helse - Koordinerande eining

Ansatte i avdelingen Koordinerande eining
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Sakshandsamar og koordinator 959 88 719
95988719/95982933
Sakshandsamar og koordinator 959 82 933

Sakshadnsamar og koordinator for menneske med nedsett funksjonsevne.

 

Bremanger kommune - Rådmann - Kommunalsjef helse - Open omsorg Indre

Ansatte i avdelingen Open omsorg Indre
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleiar 959 82 938

Er fagleiar for Klokkartunet og Pleie og omsorg, Ålfoten-Bortnen

Fagleiar Svelgen Omsorgssenter 916 58 527
Driftssjef 959 89 310
Fagleiar heimesjukepleien, Nesbø-Botnane 916 58 524
Fagleiar TFF 959 82 936

Bremanger kommune - Rådmann - Kommunalsjef helse - Open omsorg Ytre

Ansatte i avdelingen Open omsorg Ytre
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleiar 959 82 969
Driftssjef 57 79 66 23 959 82 940

Bremanger kommune - Rådmann - Kommunalsjef Oppvekst

Ansatte i avdelingen Kommunalsjef Oppvekst
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef oppvekst 959 85 263
Utviklingskoordinator oppvekst 916 58 537

Bremanger kommune - Rådmann - Kommunalsjef Oppvekst - Davik barnehage

Ansatte i avdelingen Davik barnehage
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Driftssjef 959 85 264

Bremanger kommune - Rådmann - Kommunalsjef Oppvekst - Davik Oppvekst

Ansatte i avdelingen Davik Oppvekst
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Driftssjef 959 85 264
57 79 47 30

Bremanger kommune - Rådmann - Kommunalsjef Oppvekst - Hauge Oppvekst

Ansatte i avdelingen Hauge Oppvekst
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
57 79 65 50
Driftssjef 57 79 65 55 959 82 948
Sekretær 915 56 400

Bremanger kommune - Rådmann - Kommunalsjef Oppvekst - Kalvåg barnehage

Ansatte i avdelingen Kalvåg barnehage
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleiar 57 79 65 15 975 45 002

Bremanger kommune - Rådmann - Kommunalsjef Oppvekst - Kalvåg Oppvekst

Ansatte i avdelingen Kalvåg Oppvekst
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
57 79 65 00
Konstituert driftssjef 959 82 985

Bremanger kommune - Rådmann - Kommunalsjef Oppvekst - Kolset barnehage

Ansatte i avdelingen Kolset barnehage
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleiar 959 86 033
Driftssjef 959 86 030

Bremanger kommune - Rådmann - Kommunalsjef Oppvekst - Kolset Oppvekst

Ansatte i avdelingen Kolset Oppvekst
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
57 79 66 10
Driftssjef 959 86 030

Bremanger kommune - Rådmann - Kommunalsjef Oppvekst - PPT

Ansatte i avdelingen PPT
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
PP-rådgjevar/logoped 950 99 369
PP-rådgjevar/logoped 959 85 261

Bremanger kommune - Rådmann - Kommunalsjef Oppvekst - Stasjonen barnehage

Ansatte i avdelingen Stasjonen barnehage
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleiar 57 79 14 14 970 42 625

Bremanger kommune - Rådmann - Kommunalsjef Oppvekst - Svelgen barnehage

Ansatte i avdelingen Svelgen barnehage
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Fagleiar 959 82 956

Bremanger kommune - Rådmann - Kommunalsjef Oppvekst - Svelgen Oppvekst

Ansatte i avdelingen Svelgen Oppvekst
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Kontorpersonell 959 82 945
Driftssjef 468 06 321
916 24 927
Fagleiar skule 468 07 405

Bremanger kommune - Rådmann - Kommunalsjef Oppvekst - Vaksenopplæring

Ansatte i avdelingen Vaksenopplæring
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Driftsleiar vaksenopplæringa 458 71 384

Bremanger kommune - Rådmann - Kommunalsjef Oppvekst - Ålfoten barnehage

Ansatte i avdelingen Ålfoten barnehage
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Driftssjef 959 85 266
959 85 270

Bremanger kommune - Rådmann - Kommunalsjef Oppvekst - Ålfoten Oppvekstsenter

Ansatte i avdelingen Ålfoten Oppvekstsenter
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Driftssjef 959 85 266

Bremanger kommune - Rådmann - Komunalsjef samfunn og utvikling

Ansatte i avdelingen Komunalsjef samfunn og utvikling
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Kommunalsjef for samfunn og utvikling 907 80 743

Bremanger kommune - Rådmann - Komunalsjef samfunn og utvikling - Kulturkontoret

Ansatte i avdelingen Kulturkontoret
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Kultursjef / kulturskulerektor 959 82 977
Kulturkonsulent 959 89 319
Fagleiar barn/ungdom 959 85 267
Biblioteksjef 916 65 053

Bremanger kommune - Rådmann - Komunalsjef samfunn og utvikling - Kulturkontoret - Bibliotek

Ansatte i avdelingen Bibliotek
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Bremanger folkebibliotek, Svelgen 916 57 271
Bremanger folkebibliotek 916 65 053 916 57 271

Opningstid:
Tysdag f
rå kl. 11.00 - 14.00 samt frå kl. 15.00 - 19-00
Onsdag frå kl. 11.00 - 14.00
Torsdag frå kl. 15.00 - 19.00
 

Hauge Filial 916 58 526 916 65 053

Hauge filial
Postboks 33
6726 Bremanger

 

Bremanger kommune - Rådmann - Komunalsjef samfunn og utvikling - NAV

Ansatte i avdelingen NAV
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
55 55 33 33

Opningstid for NAV Bremanger
Telefon: Kvardagar frå kl. 08.00 - 15.30.
Publikumsmottak: Måndag og torsdag frå kl. 10.00 - 14.00
Stengt tysdag, onsdag og fredag.

Bremanger kommune - Rådmann - Komunalsjef samfunn og utvikling - Næring

Ansatte i avdelingen Næring
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
57 79 63 00 975 28 561
Rådgjevar næring 975 28 561
909 51 349

Bremanger kommune - Rådmann - Komunalsjef samfunn og utvikling - Plan og forvaltning

Ansatte i avdelingen Plan og forvaltning
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Ingeniør kart og oppmåling 959 82 993
Arealplanleggjar 916 94 136
Brannsjef 958 15 442
Rådgjevar jordbruk 952 23 529
Fagkonsulent skog og utmark 959 82 961
Konsulent 916 58 545
Leiar, plan og forvaltning 959 83 000
Hamnesjef 994 39 290
Byggjesakshandsamar 959 88 772

Bremanger kommune - Rådmann - Komunalsjef samfunn og utvikling - Teknisk

Ansatte i avdelingen Teknisk
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Oppsynsmann indre 959 82 941
Driftsingeniør anlegg 959 82 997
Oppsynsmann ytre 911 26 584
Kommunale bustadar 959 82 998 959 82 998
Merkantil 414 07 008

Er på teknisk onsdag og torsdag.

Fagleiar elektro 959 82 982
Prosjektleiar/ingeniør bygg 959 86 032
Brannsjef 958 15 442
Driftssjef 901 10 790

Bremanger kommune - Rådmann - Komunalsjef samfunn og utvikling - Teknisk - Brann/Feiing

Ansatte i avdelingen Brann/Feiing
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
959 82 999
Varabrannsjef 57 75 60 34 415 41 471
Brannsjef 958 15 442
57756037/57756000

Postadresse:Markegata 51,6900 Florø

959 82 999

Bremanger kommune - Rådmann - Løn- og personal

Ansatte i avdelingen Løn- og personal
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Konsulent 917 43 827
Sekretær 917 22 628
Fagleiar 917 41 543

Bremanger kommune - Rådmann - Servicekontoret

Ansatte i avdelingen Servicekontoret
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
57 79 63 00
Sakshandsamar 57 79 63 00

Er på Servicekontoret måndag, tysdag og fredag.

Arkivleiar 916 54 024
Leiar for Servicekontoret 959 82 970
Sakshandsamar 916 58 534
Konsulent 918 94 375

Bremanger kommune - Rådmann - Økonomikontoret

Ansatte i avdelingen Økonomikontoret
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Økonomikonsulent 919 14 034
Økonomisjef 482 25 600
Skatteoppkrevjar 919 16 557
Økonomikonsulent 414 03 329

Kyrkja

Ansatte i avdelingen Kyrkja
Namn Tittel Telefon Mobil E-post
Kyrkjegardsarbeidar 959 86 035
Kyrkjegardsarbeidar/kyrkjetenar 959 86 036
916 39 340
Kyrkjegardsarbeidar 959 86 038
Prest 918 15 648
Kyrkjeverje 952 29 770 917 06 595
 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen

 •  
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset