Informasjon om hjortejakta 2023

Fellingsløyve til vald utan bestandsplan  (PDF, 732 kB)

Info til valda (PDF, 666 kB)

Vedlegg til infoskriv aldersbestemming av bukk (PDF, 298 kB)

Felte bukkar i Bremanger kommune i 2022 (PDF, 367 kB)

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Vakttelefon kommunalteknikk
  tlf. 95 98 29 99
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset