Svelgen helsesenter - Opningstider/tilgjengelegheit av fastlege

Gjeld frå 01.05.23

Kontorets opningstid:  måndag-fredag: kl. 08.30-15.00

Telefontid: måndag-fredag: kl. 09.00-12.00

Blodprøvetaking (Lab): måndag-fredag: kl. 08.30-11.00

 

Fastlege Shanker:

Tilgjengeleg alle dagar som før, utanom ferietid.

 

Fastlege Giritharan:

Frå og med 1. mai 2023, vert Dr. Giritharan ikkje tilgjengeleg på torsdagar. Dette gjeld for telefonar, timebestilling, blodprøver og reseptbestilling. Giritharan er tilgjengeleg som før, i andre dagar utanom ferietid.

 

E-kommunikasjon via Helsenorge:

Medisinbestilling: Vil bli handtert påfølgjande kontordag.

Timebestilling: Vil bli handtert innan 3 virkedagar.

E-konsultasjon: Besvarast innan 5 dagar, men som regel innan eit par virkedagar. Eigenandel fakturerast, for dei som ikkje har frikort.

 

E-konsultasjonar skal ikkje brukast ved hastesaker.

 

Kontorleder Shanker

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Vakttelefon kommunalteknikk
  tlf. 95 98 29 99
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset