Seremonirom

Bremanger kommune har to seremonirom

                På Svelgen Omsorgssenter – Havglimt (minnerommet)

                På Bremanger Sjukeheim  – Det ovale rommet.

 

For meir enn 20 personar: Svelgen Omsorgssenter

 

Dersom de treng å nytte desse romma, meld ifrå så snart som råd:

Svelgen omsorgssenter på tlf: 95 98 87 75

Bremanger Sjukeheim på tlf. 48 86 42 38

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset