Telefon/SMS varsling

I samband med avstenging av vatn, lekkasjar, driftsavbrot etc. vil det gå ut ein beskjed om kva som har skjedd eller kva som skal skje. 

Kommunen nyttar Varsling 24 for å varsle husstandar og bedrifter i eit geografisk område via SMS og talemelding til alle innbyggarar over 16 år i ein husstand og alle kontaktpersonar i ei bedrift. 

Forutsetninga er at bebuarar er oppført i folkeregisteret med riktig adresse og kontaktinformsajon i kontaktregisteret. 

 

 

Privatpersonar

Informasjon om privatpersonar hentast i frå folkeregisteret, og kontaktinformasjon blir henta frå det nasjonale kontakt- og reservasjonsregisteret til Digitaliseringskontoret. 

Det er anbefalt å legge inn ditt mobiltelefonnummer og epostadresse i dette kontaktregisteret. Dei fleste henvendingar frå det offentlege vil hente kontaktinformasjon derfrå.

 

Oppdater kontaktinformasjonen din her

 

Bedrifter

Informasjon om bedrifter hentas frå Enhetsregisteret i Brønnøysund. Ved varsling av bedrifter benytter bedriftas forretningsadresse. Kontaktdata for bedrifter blir hentet frå varslingsadressa som bedrifta sjølv oppgir i Altinn-portalen.

 

Oppdatering av kontaktinformasjon i bedrifter

 

Tilleggsregisteret

Tilleggsregister kan nyttast av både privatpersonar og bedrifter som ønsker å motta varsel på ei anna adresse en den adressa som er oppført i offentlige register. 

 

Registrer tillegsoppføring

 

Har du ikkje blitt varsla? 

Er mobilnummeret ditt registrert?

Sjekk at informasjonen din er korrekt i registera.

Har du oppdatert din kontaktinformasjon?

 

Varsling24 sender ikkje melding til innbyggarar som har "hemmelig nummer". Ønsker du likevel å få varsel må du registrere deg i tilleggsregisteret. 

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Vakttelefon kommunalteknikk
  tlf. 95 98 29 99
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset