Aktuelt
Publisert 28.01.2020

Vi ber om at du sjekkar at du er registrert med riktig adresse i Folkeregisteret, og eventuelt melder inn riktig adresse dersom det ligg feil. 

Publisert 27.01.2020
Publisert 27.01.2020

Åtte hyblar i ein bygning vert seld samla i Svelgen.

Publisert 23.01.2020

 

Publisert 23.01.2020

Det vert offentleg bading frå måndag 14.10.2019 og fram til vinterferien 2020.

Publisert 16.01.2020
Publisert 16.01.2020
1

Korleis kan du, eller ditt lag vere med å bidra til at alle barn og unge i Bremanger kommune skal få moglegheit til å delta på ein jamleg fritidsaktivitet?

Publisert 13.01.2020

Fv 614 Haukåtunnelen, på strekninga Grov-Stårheim

 

Gjeld frå: 9. januar 2020 kl. 00.30

 

Gjeld til: 31. januar 2020 kl. 00.15

Publisert 10.01.2020

Stad kommune har ledig 100 % fast stilling som psykolog frå 01.03.2020. Stillinga er eit interkommunalt samarbeid mellom kommunane Stad, Stryn, Bremanger og Gloppen. Stillinga er organisert i eining for helse i Stad kommune.

Publisert 09.01.2020

Eigarar av regionalt verdifulle kulturminne i Bremanger kan søke tilskot!

Publisert 08.01.2020

Kyrkjeskyss til vårens gudstenester

Publisert 30.12.2019

Kartverket reiser ny namnesak for Kollsete/Kolset etter føresegnene i §8 i lov om stadnamn. I tillegg tek Kartverket med nokre fleire namn i Bremanger kommune for å få avklart rett skrivemåte for offentleg bruk. 

Publisert 19.12.2019

Kommunestyret i Bremanger vedtok 19.09.2019 å innføre nytt tilskot til bustadbygging frå 01.01.2020 etter desse retningslinene:

Publisert 18.12.2019

Avlesing vassmålarar ved årsskiftet 2019/2020

Publisert 03.12.2019

No kan du søke om sosialhjelp digitalt.

Publisert 20.11.2019

For at brøytemannskapet ikkje skal få problem med å kome fram for å brøyte/strø dei kommunale vegane, ber vi om at du ikkje parkerer langs dei kommunale vegane, heller ikkje på snuplassane.

Publisert 16.11.2019

Sjekk oppføringa di!

Publisert 03.11.2019

Vi har oppretta oss profil på Snapchat og Instagram!

Publisert 01.11.2019

For å redusere klimagassutsleppa har Klima- og miljødepartementet (KLD) og Olje- og energidepartementet (OED) fastsett ei ny forskrift som forbyr fyring med mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygningar frå 1.1.2020.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset