Aktuelt
Publisert 15.04.2021

Som beredskapsheim tar du imot barn og ungdom som ikkje kan bu heime i ein periode. Oppdraget er på fulltid med godtgjering tilsvarande full årsløn. På kvelden 29. april kan du delta på digitalt infomøte frå eigen sofakrok. 

Publisert 14.04.2021

Kommunestyret i Bremanger vedtok 25.03.2021, sak KST-006/21, forskrift om feie- og tilsynsgebyr for Bremanger kommune.

Publisert 13.04.2021

Med tenesta eDialog kan både privatpersonar og verksemder sende dokument til Bremanger kommune via ein sikker og effektiv kanal.

Publisert 12.04.2021

Mowi ASA søkjer om anleggsendring på Gulestø, som i dag har konsesjon for produksjon av 5460 tonn MTB (total biomasse) laks og aure per år.

Publisert 08.04.2021

Nye bustadtomter på Kolset er snart byggeklare!

Publisert 31.03.2021
Publisert 30.03.2021

Bandtvang frå 1. april til og med 20. august.

Publisert 25.03.2021

  

Publisert 25.03.2021

Bremanger kommune fakturerer frå i år kommunale gebyr/eigedomsskatt i 4 terminar. Dette gjeld alle gebyr, også gebyr for feiing/tilsyn som tidlegare berre har vore fakturert ein gong i året.

Publisert 23.03.2021

Kulturarven utgjer vårt kollektive minne om tidlegare generasjonar sine samfunn og levekår.

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen

 

 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset