Aktuelt
Publisert 11.06.2021

I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det varsla om oppstart av planarbeid etter § 12-3 – privat forslag til detaljregulering. Aktuelt planområde er gbnr 4/16 i Kalvåg, Bremanger Kommune. Tiltakshavar for detaljreguleringa er Jon Inge Vestby og Ragna Elise Vestby Solberg.

Publisert 04.06.2021

Etter at entreprenøren gjekk konkurs, har gang- og sykkelvegen mellom Breivika og Svelgen stått halvferdig sidan november i fjor. No vert oppgåva med å fullføre arbeidet lyst ut.

Publisert 03.06.2021

Trafikktryggingsplanen for Bremanger skal reviderast. Planen omfattar fysiske tiltak og opplæring, og legg vekt på trygg skuleveg, og generelt tiltak for gåande og syklande.

Publisert 03.06.2021

Ein plan for tverrfagleg samhandling for å førebyggje og handtere seksuelt skadeleg åtferd mot barn og unge.

Publisert 01.06.2021

8. klasse ved Svelgen Oppvekst vart i forrige veke utfordra av kommunen til utføre eit oppdrag for oss. Elevane fekk i oppdrag å gjennomføre ei plukkanalyse og haldningskampanje for betre avfallssortering. 

Publisert 31.05.2021

Bremanger kommune har ledig 6 bustadtomtar på Kolset. 

Publisert 27.05.2021

Bremanger kommune innbyr til open konkurranse med forhandling i samband med innkjøp av bedriftshelseteneste til Bremanger kommune.

Publisert 27.05.2021

Statsforvaltaren i Vestland sender med dette på høyring eit framlegg til forvaltningsplan for Vingen landskapsvernområde.

Publisert 26.05.2021

Regjeringa går til andre trinn i gjenopningsplanen frå midnatt, natt til torsdag 27. mai 2021.

Publisert 19.05.2021

Bremanger kommune har i to runder fått tildelt til sammen kr 580 167,- i statlege midler til kommunal kompensasjonsordning for lokalebedrifter.

 

Søk her

Publisert 14.05.2021

Bremanger kyrkjeleg fellesråd søkjer etter ferievikarar for sommaren 2021.

Publisert 12.05.2021

Bremanger kommunane lanserer no e-Torg, slik at det vert lettare for deg å bestille dokumenta du har behov for, akkurat når det passar deg.

Publisert 11.05.2021

I forbindelse med programmet for tilstandsovervaking og resultatkontroll i jordbrukets kulturlandskap, det såkalla 3Q-programmet, skal Norsk institutt for bioøkonomi i løpet av året gjennomføre feltarbeid i utvalgte områder.

Publisert 05.05.2021

Bremanger kommune ynskjer tilbod på stell og vedlikehald av grøntareal i sesongen 2021-2022 (tilbodsfrist 14.05.2021).

Publisert 27.04.2021

I tidsrommet 15. april - 15. september er det eit generelt forbod mot å gjere opp eld i eller i nærleiken av skog og utmark utan særskild løyve.

 

Søk om bålbrenning

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen

 

 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset