Aktuelt
Publisert 19.11.2020

Satsar for eigenbetaling for tenester frå helse og omsorg - 2021. 

Publisert 19.11.2020

Ein etterlengta juleferie står for døra og vi gler oss alle til å treffe slekt og venner. 

    

Publisert 19.11.2020

Kulturminneplan for Bremanger kommune 2020-2030 vert med dette lagt ut til offentleg høyring i samsvar med plan- og bygningslova §11-14.

Publisert 16.11.2020

Bremanger kommune nyttar Varsling24 for å varsle innbyggjarar innan eit geografisk område om hendingar. Varsling 24 varslar via SMS, e-post, og talemelding til fasttelefon.

Publisert 13.11.2020

Kommuneoverlegane har følgjande oppmoding til innbyggarar og besøkande i kommunane: 

Publisert 12.11.2020

Arbeidsplassen.no forenklar jakta på rett kandidat.

Publisert 11.11.2020

Entreprenørfirmaet som skulle bygge ny gang- og sykkelveg mellom Breivika og Svelgen har gått konkurs, og dei ryddar seg i desse dagar ut av anleggsområdet.

Publisert 10.11.2020
Publisert 06.11.2020
Publisert 28.10.2020

Frå 1. november 2020 har Skatteetaten teke over  ansvaret for skatteoppkrevjaroppgåvene frå kommunen. Etter denne datoen er det ikkje lenger skatteoppkrevjar (kemner) i kommunen.

Publisert 23.10.2020

Informasjon om Bremanger Eldreråd 2020-2024.

Publisert 09.10.2020
Publisert 09.10.2020

Bremanger kommune si digitale bøsse til TV-aksjonen

Publisert 09.10.2020
Publisert 06.10.2020
Publisert 24.09.2020 

Publisert 22.09.2020

Influensavaksinering ved Svelgen helsesenter

Publisert 21.09.2020
Publisert 17.09.2020
 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset