Aktuelt
Publisert 11.09.2018

 

Innsamling Bremanger kommune

Strandryddeveka har starta, men strandrydding kan utførast utover hausten også, men ein må levere sjølv på Stølsboden avfallsplass på Dyrstad eller på gjenbruksstasjonen i Smørhamn.

 

 

 

Publisert 10.09.2018

Fv 614 Eikelandtunnelen, på strekningen Grov - Stårheim

Publisert 10.09.2018

 I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 21.oktober.

Publisert 07.09.2018

 Drikkevatnet i Svelgen er ikkje lenger ureina!

Publisert 05.09.2018

 Vatnet på Davik, frå Hamrefossen vassverk er forureina.

Publisert 05.09.2018

No er det mogeleg å tinge serviceskyss i frå Berle og Endal!

Publisert 30.08.2018

Vaksenopplæringa i Bremanger startar opp kurs i grunnleggjande norskopplæring for framandspråklege på ettermiddag/kveld. Undervisninga ein kveld i veka.

 

Publisert 22.08.2018

 

Publisert 17.08.2018

Skulebuss Vaksenopplæringa frå Kalvåg og Hauge til Rise, Svelgen

Publisert 12.07.2018

 Miljødirektoratet pålegg alle hjortejegerar i Bremanger kommune om å teste hjorten for skrantesjuka!

Publisert 06.07.2018

 For å redusere klimagassutsleppa har Klima- og miljødepartementet (KLD) og Olje- og energidepartementet (OED) fastsett ei ny forskrift som forbyr fyring med mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygningar frå 1.1.2020.

Publisert 31.05.2018

Denne personvernerklæringa fortel korleis Bremanger kommune samlar inn, vernar og brukar opplysingar om personar (personopplysingar).

Publisert 26.04.2018

Sjekk oppføringa di!

Publisert 14.08.2017

 Hent sekk, plukk søppel, vinn premiar!

Publisert 18.07.2017

 Framlegg til planstrategi for Bremanger kommune perioden 2017-2020 vart vedteken av kommunestyret 15.06.17.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen

 •  
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset
Login for redigering