Aktuelt
Publisert 21.08.2019

I veke 36 blir det paneldebatt i Svelgen, Davik og Bremanger.

 

 

Publisert 21.08.2019

Sogn og Fjordane idrettskrins og Røde Kors Haugland Rehabiliteringssenter inviterar til Paraidrettsdag sjøsportaktivitetar. 

Publisert 21.08.2019
Publisert 19.08.2019

Ruteendringar i Bremanger frå 19. august i samband med nye båtavgangar

Publisert 23.07.2019

Manntalslistene for Bremanger kommune vert lagde ut frå den 10. juli t.o.m. den 9. september 2019.

Publisert 23.07.2019

Dersom du ikkje vil røyste på valdagen, kan du førehandsrøyste frå 12. august til 6. september.
Det kan du gjere på Servicekontoret på rådhuset, måndag til fredag klokka 08.00 – 15.30.
 

Publisert 23.07.2019

Valdagen er 9. september. 

Publisert 12.07.2019
Publisert 04.07.2019

Informasjon om byggjearbeid ved Elkem Bremanger

Publisert 01.07.2019

Privat reguleringsplan for LNF-område Gildreneset, planID 1438.2018.02

 

Frist for merknadar er 30.08.19.          

Publisert 26.06.2019

Frå 1. januar 2020 går Sogn og Fjordane inn i nye Vestland fylkeskommune. Det vil framover verte
arbeidd med å utforme det framtidige kollektivtilbodet i den nye fylkeskommunen. Dette er
prosessar som ligg til den nye fylkeskommunen.

Publisert 25.06.2019

Bremanger formannskap har i sak FSK-132/17 vedteke at det skal gjennomførast eit prosjekt der ein kartlegg område brukt til friluftsliv. Registreringa er ei temakartlegging der ein registrerer faktisk bruk. Resultatet blir tilgjengeleg i kartløysingar som Fylkesatlas, og vil vere rettleiande i samband med arealplanlegging.

Publisert 20.06.2019

Frist for å søkje plass i kulturskulen er 10. juli 2019. 

Publisert 18.06.2019
Publisert 12.06.2019

Vi minnar om påmeldingane til Fjordane Friluftsråd sine friluftsskular i sommar for born 10-13 år. 

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset