Aktuelt
Publisert 16.01.2019

 

Publisert 15.01.2019

Politvedtekt for Bremanger kommune - høyring

Publisert 14.01.2019

Avlesing vassmålarar ved årsskiftet 2018/2019

Publisert 08.01.2019

Ny frist for å søkje prosjektmildar (kulturmidlar) frå Bremanger kommune.

Publisert 07.01.2019

I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det varsla om oppstart av planarbeid etter § 12-3 – privat forslag til detaljregulering, endring av gjeldande reguleringsplan. Aktuelt planområde er del av gbnr 32/3. Tiltakshavar for planarbeidet er Gunnar Mundal.

Publisert 07.12.2018

Offentleg høyring - Reguleringsplan for fv 614 Breivika.
Planid 1438.2018.01

Publisert 10.12.2018

Vi ber om at du sjekkar at firmaet ditt er registrert med riktig adresse i Brønnøysund, og eventuelt melder inn riktig adresse dersom det ligg feil. 

Publisert 29.11.2018

Vi ber om at du sjekkar at du er registrert med riktig adresse i Folkeregisteret, og eventuelt melder inn riktig adresse dersom det ligg feil. 

Publisert 24.10.2018

For at brøytarane ikkje skal få problem med å komme fram og brøyte dei kommunale vegane, ber kommunen om at det ikkje blir parkert langs den kommunale vegen, heller ikkje på snuplassane.

Publisert 24.10.2018

 Kokepåbod på Davik, Hamrefossen vassverk er no oppheva! 

Publisert 18.10.2018

 I veke 44 vert det endra opningstid for NAV Bremanger.

Publisert 18.10.2018

 Vatnet i Ålfoten, frå Bråtane vassverk er framleis ureina.

Publisert 05.10.2018

 

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95982912
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset