Aktuelt
Publisert 22.09.2020

Influensavaksinering ved Svelgen helsesenter

Publisert 21.09.2020
Publisert 18.09.2020

Har du bustadadresse Bremanger, går på vidaregåande og har lyst til å vere med å forme Bremangersamfunnet i framtida? Les informasjonen under og søk om å få kome med!

Publisert 17.09.2020
Publisert 16.09.2020

Bremanger kyrkjelege fellesråd har frå 01.10.2020 ledig inntil 40 % stilling som kyrkjelydspedagog/ trusopplærar.

Publisert 14.09.2020
Publisert 07.09.2020
Publisert 07.09.2020

Vestland fylkeskommune deler kvart år ut sju utviklingsstipend à 40 000 kr til unge idrettsutøvarar. 

Publisert 27.08.2020

Vestland fylkeskommune har hyra inn konsulent for kartlegging av fysiske inngrep, habitatkartlegging, ungfiskundersøking, og forslag på tiltak i eit utval elver.

Publisert 20.08.2020
Publisert 23.07.2020

Det er stadig problem med at containerane som er sett ut for hytterenovasjon rundt om i kommunen er fulle, og at det blir plassert avfall utanfor containeren.

Publisert 29.05.2020

Frå tysdag 2. juni må dei som bur i Breivika, på Langeneset og området rundt ta ein omveg til skulen. Årsaka er bygginga av den nye gang- og sykkelvegen som skal vere ferdig i 2021.

Publisert 28.05.2020

Nasjonale myndigheiter har oppheva besøksforbodet i helse og omsorgsinstitusjonar.

Publisert 13.05.2020

Kulturdepartementet utvidar kompensasjonsordninga for avlyste, utsette og stengde arrangement i sektoren for idrett og frivillig innsats til også å dekke tapte inntekter frå loppemarked, parkeringsavgifter og basarar.

Publisert 13.05.2020

Kompensasjonsordningane for idrett, frivillig innsats og kultur forlengast, justerast og aukast.

Publisert 28.04.2020

Unngå forsøpling og lokal forureining, lever din kasserte fritidsbåt til avfallsanlegg.

Publisert 28.04.2020

Mange nyttar det fine vårveret til å rydde i hagen. Det er då viktig at hageavfallet blir handtert slik at vi unngår spreiing av uønska artar i naturen.

Publisert 22.04.2020

All bålbrenning er forbode utan løyve i perioden 15. april - 15 september.

Publisert 15.04.2020
 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset