Aktuelt
Publisert 27.01.2022

Kor kan du hente sjølvtest i Bremanger kommune?

Publisert 24.01.2022
Publisert 24.01.2022
Publisert 19.01.2022

Bremanger kommune inviterar representantar i frå lag- og organisasjonar i kommunen til møte for orientering, innspel og planlegging av Frivilligheitas år 2022 

 

Trykk her for invitasjon  (PDF, 174 kB)

Publisert 15.01.2022

Informasjon fra Svelgen helsesenter om medisiner på blå resept. 

Publisert 14.01.2022

Kjenner du til nokon i Vestland fylke som har gjort ein ekstra innsats for klima og miljø det siste året eller over tid? No kan du nominere personar, lag, organisasjonar og verksemder til Vestland fylkeskommune si årlege klima- og miljøpris med premie på 70 000 kr. Føremålet med prisen er å synleggjere og honorere det gode klima- og miljøarbeidet i fylket. 

Publisert 13.01.2022

Bremanger kommune, Kommunedelplan for trafikktrygging 2022-2025

Publisert 13.01.2022
Publisert 10.01.2022

NVE har sendt ut varsel om fare for flaum, og jord-, sørpe- og flaumskred på oransje nivå for Vestland, gjeldande frå onsdag 12. januar.

Publisert 10.01.2022

Alle bustader og fritidsbustader/hytter der det er kopla omn/omnar til skorstein er pålagt feiing/tilsyn med fyringsanlegg. 

 

Gebyret vert rekna ut frå gjennomsnittskostnad for tenesta, og alle einingar som har omn tilkopla skorstein blir fakturert gebyr årleg. Du må såleis betale gebyr også dei åra du ikkje mottek feiing/tilsyn.

 

Publisert 04.01.2022

Med tenesta eDialog kan både privatpersonar og verksemder sende dokument til Bremanger kommune via ein sikker og effektiv kanal.

Publisert 04.01.2022

Vedteke av kommunestyret 16.12.2021

 

Gebyr for tekniske tenester 2022 (PDF, 380 kB)


 

Publisert 30.12.2021

Abonnentar ved kommunale vassverk som har installert vassmålar må lese av målarstanden ved årsskiftet, og melde inn til kommunen.

Publisert 15.12.2021
 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset