Aktuelt
Publisert 29.10.2020
Publisert 28.10.2020

Frå 1. november 2020 har Skatteetaten teke over  ansvaret for skatteoppkrevjaroppgåvene frå kommunen. Etter denne datoen er det ikkje lenger skatteoppkrevjar (kemner) i kommunen.

Publisert 23.10.2020

Informasjon om Bremanger Eldreråd 2020-2024.

Publisert 19.10.2020

Ekstraordinært tilskot til kommunalt næringsfond 2020 i samband med Covid-19.

Publisert 19.10.2020

Fylkeskommunen forvaltar og fordeler spelemidlar, som kjem av overskotet til Norsk Tipping og er administrert av Kulturdepartementet. Midlane skal nyttast til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Vestland fylke. Idrettslag, friluftslivsorganisasjonar, velforeiningar og andre liknande lag og organisasjonar kan søkje om spelemidlar. På nettsida www.idrettsanlegg.no kan de sjå retningslinjer for søknad og tildeling av spelemidlar.

Publisert 12.10.2020
Publisert 09.10.2020
Publisert 09.10.2020

Bremanger kommune si digitale bøsse til TV-aksjonen

Publisert 09.10.2020
Publisert 08.10.2020
Publisert 06.10.2020
Publisert 24.09.2020 

Publisert 22.09.2020

Influensavaksinering ved Svelgen helsesenter

Publisert 21.09.2020
Publisert 17.09.2020
Publisert 16.09.2020

Bremanger kyrkjelege fellesråd har frå 01.10.2020 ledig inntil 40 % stilling som kyrkjelydspedagog/ trusopplærar.

Publisert 07.09.2020
Publisert 27.08.2020

Vestland fylkeskommune har hyra inn konsulent for kartlegging av fysiske inngrep, habitatkartlegging, ungfiskundersøking, og forslag på tiltak i eit utval elver.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset