Aktuelt
Publisert 16.11.2018

Finansutvalet i Bremanger kommune behandla framlegg til budsjett 2018 - handlingsplan 2019-2022 i møtet den 15. november 2018. 

Publisert 24.10.2018

For at brøytarane ikkje skal få problem med å komme fram og brøyte dei kommunale vegane, ber kommunen om at det ikkje blir parkert langs den kommunale vegen, heller ikkje på snuplassane.

Publisert 24.10.2018

 Kokepåbod på Davik, Hamrefossen vassverk er no oppheva! 

Publisert 23.10.2018

Hamneregulativ for cruisetrafikk for åra 2019/2020 i Bremanger kommune sitt sjøområde ligg no ute på høyring. 

Publisert 18.10.2018

 I veke 44 vert det endra opningstid for NAV Bremanger.

Publisert 18.10.2018

 Vatnet i Ålfoten, frå Bråtane vassverk er framleis ureina.

Publisert 05.10.2018

 

Publisert 28.09.2018
Publisert 26.09.2018

 Her får du ei oversikt over fredagsaktivitetar fram til nyttår. 

Publisert 26.09.2018

 Kreativ base i Svelgen - måndagar - for elevar frå 5. - 10. årssteg..

Publisert 11.09.2018

 

Innsamling Bremanger kommune

Strandryddeveka har starta, men strandrydding kan utførast utover hausten også, men ein må levere sjølv på Stølsboden avfallsplass på Dyrstad eller på gjenbruksstasjonen i Smørhamn.

 

 

 

Publisert 17.08.2018

Skulebuss Vaksenopplæringa frå Kalvåg og Hauge til Rise, Svelgen

Publisert 16.07.2018

 

Publisert 12.07.2018

 Miljødirektoratet pålegg alle hjortejegerar i Bremanger kommune om å teste hjorten for skrantesjuka!

Publisert 06.07.2018

 For å redusere klimagassutsleppa har Klima- og miljødepartementet (KLD) og Olje- og energidepartementet (OED) fastsett ei ny forskrift som forbyr fyring med mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygningar frå 1.1.2020.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen

 •  
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset