Aktuelt
Publisert 30.09.2022

Koronavaksine, 4 dose for innbyggjarar med og utan fastlege i kommunen: 

Publisert 29.09.2022

Bremanger ungdomsråd har vedteke å dele ut midlar på til saman 50.000 kr pr. kalenderår til barne-/ ungdomstiltak i kommunen.

Publisert 29.09.2022

 

Publisert 29.09.2022

Vi hentar ut adresser frå Folkeregisteret og Brønnøysundregisteret når vi sender ut brev og faktura, men opplev likevel at vi får mange i retur på grunn av feil postadresse. Det er difor viktig at du/de sjekkar at adressa dykkar er riktig. 

Publisert 29.09.2022

Det er funnet ei jolle drivande i Frøysjøen som no er komen på land i Florø, idag 29.09.2022

Publisert 27.09.2022
Publisert 26.09.2022

Influensavaksine ved Svelgen Helsesenter

Publisert 19.09.2022

Bremanger kyrkjeleg fellesråd har ledig 100 % stilling som Oppsynsmann for kyrkjer og kyrkjegardar/gravplassar, med tiltreding snarast råd.

Publisert 07.09.2022

Fylkeskommunen forvaltar og fordelar spelemidlar, som kjem av overskotet til Norsk Tipping og er administrert av Kulturdepartementet. Midlane skal nyttast til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Vestland fylke. 

 

Publisert 06.09.2022
Publisert 30.08.2022

Alle barn og unge har rett til eit trygt og godt barnehage- og skulemiljø.

Publisert 22.08.2022

Her er nye stengetider på fv. 616 Oldeide – Kalvåg frå veke 32:

Publisert 21.07.2022

I samband med revisjon av arealdelen til kommuneplanen for Bremanger kommune er eldre reguleringsplanar og kommunedelplanar gjennomgått for å vurdere kva planar som ikkje lenger bør gjelde.

Publisert 06.07.2022

Varsel om flyging med helikopter på Hornelen i sommar og utover hausten 2022.

Publisert 06.07.2022

Bremanger kommunestyre vedtok 16.06.2022, sak KST-028/22, Planstrategi for Bremanger kommune 2022-2024.

Publisert 20.06.2022

Tidlegare var det slik at hytteeigar sjølv skulle syte for at pipe og skorstein blei kontrollert og feia regelmessig. Etter ny forskrift om brannførebygging skal alle hytter med fyringsanlegg feiast/ kontrollerast på lik line med hus.

Publisert 16.06.2022

Bremanger kommune er endeleg ute av Robek, etter 14 år.

Statsforvaltaren besøkte kommunestyret idag med gratulasjonar og kake! 

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset