Aktuelt
Publisert 12.12.2017
Jul 2017.JPG

 

Publisert 08.12.2017

Med digital postkasse får du tilgang til posten din på ein rask og trygg måte - same kvar du er i verda. Digital postkasse er internett sitt svar på di vanlege postkasse - er du klar til å ta i mot post digitalt?

Publisert 24.11.2017

K. Strømmen Lakseoppdrett AS søker Bremanger Kommune om dispensasjon frå kommuneplan, arealdelen, føremål allmenn fleirbruk i sjø, FFNF, på Endal Vest.

Publisert 15.11.2017

 Er det nokon som saknar ei 24 fots tresnekke utan motor?

Publisert 13.09.2017

 Kurstilbod/samtalegruppe for pårørande til personar med minnesvikt/demens.

Publisert 12.09.2017

Kokepåbod for abonnentar ved Hamrefossen vassverk på Davik er no oppheva!

Publisert 12.09.2017

Sjekk oppføringa di!

Publisert 01.09.2017

Norskopplæring, Vaksenopplæringa i Bremanger kommune

Publisert 14.08.2017

 Hent sekk, plukk søppel, vinn premiar!

Publisert 18.07.2017

 Framlegg til planstrategi for Bremanger kommune perioden 2017-2020 vart vedteken av kommunestyret 15.06.17.

Publisert 11.07.2017

 Bremanger kommune kan no ta imot byggjesøknader via ByggSøk.

Publisert 27.06.2017
 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen

 •  
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset
Login for redigering