Aktuelt
Publisert 18.09.2019
Publisert 17.09.2019

Laurdag 28. september frå klokka 11-14, er det opplysningsdag om demens på Sogn og Fjordane kunstmuseum i Førde.

Publisert 10.09.2019

Resultatet for kommunestyrevalet 2019 er klart! 

Publisert 05.09.2019

Vaksenopplæringa i Bremanger startar opp kurs i grunnleggjande norskopplæring for framandspråklege på ettermiddag/kveld. Undervisning ein kveld i veka. 

Publisert 04.09.2019

Vatnet ved Kolset vassverk er ureina. Vi anbefaler å koke alt vatn du skal bruke til drikke og matlaging. 

Publisert 03.09.2019

Demensteamet i Bremanger kommune vurderer oppstart av ny pårørandeskule i oktober 2019. For å arrangere dette må vi vite om der er interesse for dette blant innbyggjarane. 
Gje oss ei tilbakemelding innan 15. september 2019 om du kan ha interesse eller behov for dette.

Publisert 28.08.2019

Tilskot til utsiktsrydding vert avvikla ved nyttår. Etter at innkomne søknader er handsama står det att ca 1 mill kr til fordeling i 2019, og søknader med rydding av areal som skal beitast vil bli prioriterte. Innsendingsfristen for søknader til Fylkesmannen er 1. oktober. Fylkesmannen vil i nær framtid publisere ein nettartikkel om dette.

Publisert 21.08.2019
Publisert 19.08.2019

Ruteendringar i Bremanger frå 19. august i samband med nye båtavgangar

Publisert 23.07.2019

Manntalslistene for Bremanger kommune vert lagde ut frå den 10. juli t.o.m. den 9. september 2019.

Publisert 23.07.2019

Dersom du ikkje vil røyste på valdagen, kan du førehandsrøyste frå 12. august til 6. september.
Det kan du gjere på Servicekontoret på rådhuset, måndag til fredag klokka 08.00 – 15.30.
 

Publisert 12.07.2019
Publisert 04.07.2019

Informasjon om byggjearbeid ved Elkem Bremanger

Publisert 26.06.2019

Frå 1. januar 2020 går Sogn og Fjordane inn i nye Vestland fylkeskommune. Det vil framover verte
arbeidd med å utforme det framtidige kollektivtilbodet i den nye fylkeskommunen. Dette er
prosessar som ligg til den nye fylkeskommunen.

Publisert 25.06.2019

Bremanger formannskap har i sak FSK-132/17 vedteke at det skal gjennomførast eit prosjekt der ein kartlegg område brukt til friluftsliv. Registreringa er ei temakartlegging der ein registrerer faktisk bruk. Resultatet blir tilgjengeleg i kartløysingar som Fylkesatlas, og vil vere rettleiande i samband med arealplanlegging.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset