Aktuelt
Publisert 18.08.2017

Minner om at frist for å søkje prosjektmidlar til kulturelle aktivitetar er 1. september.

Publisert 14.08.2017

 Hent sekk, plukk søppel, vinn premiar!

Publisert 04.08.2017

 

Publisert 18.07.2017

 Framlegg til planstrategi for Bremanger kommune perioden 2017-2020 vart vedteken av kommunestyret 15.06.17.

Publisert 11.07.2017

 Bremanger kommune kan no ta imot byggjesøknader via ByggSøk.

Publisert 10.07.2017

Manntalslistene for Bremanger kommune vert lagde ut frå den 11. juli t.o.m. den 11. september 2017.

Publisert 10.07.2017

Kultureininga har vore gjennom ein aktiv vår med nye oppgåver og utfordringar. Økonomiske rammer, intern kompetanse og forventningar og pålegg er viktige faktorar som er med å legg lista for kor ein skal ha fokus.

Publisert 04.07.2017

Sjekk oppføringa di!

Publisert 29.06.2017

Kunngjering av vedteke planprogram for reguleringsplan Breivika industriområde, Svelgen, plan-id 1438.2016.02

Publisert 28.06.2017

Torsdag 29. juni vil det starte opp arbeid som involverer sprenging bak skulen i Kalvåg.

Publisert 27.06.2017
Publisert 24.05.2017

Kommunestyret i Bremanger godkjende 27.04.2017, sak KST-021/17, forskrift for tømming av slamavskillarar, tette tankar mv. og vilkår for betaling av gebyr for Selje, Bremanger, Eid og Gloppen kommunar.

Publisert 15.05.2017

 

Bålforbodet er no oppheva.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen

 •  
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset
Login for redigering