Aktuelt
Publisert 13.10.2021

FHI har kome med anbefaling om oppfriskingsdose (3.dose) til alle som er 65 år og eldre og bebuarar på sjukeheim. 

Publisert 08.10.2021

Har du tenkt å flytte til Bremanger kommune ein eller gong i framtida? Eller kanskje du allereie leitar etter jobb her?

Publisert 06.10.2021

Søknadsfrist 15.10.2021.

Publisert 05.10.2021

Bremanger formannskap har i møte den 23.09.2021, sak FSK-079/21, vedteke offentleg ettersyn av kommunedelplan for trafikktrygging for 2022-2025, jfr plan- og bygningslova § 11-14. 

Publisert 05.10.2021

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 varslar ein med dette oppstart av arbeid med detaljregulering av gbnr. 106/10 med fleire i Bremanger kommune. Namn på planen er «Detaljregulering for Dampen Davik».

Publisert 04.10.2021

Torsdagsklubben
- mat og ein god prat

Publisert 01.10.2021

Bremanger kommune vil gjere alle eigarar av fritidsbustader i kommunen merksam på at det er innført eit lovkrav om feiing og tilsyn i alle fritidsbustader med skorstein og eldstad. 

Publisert 01.10.2021
Publisert 30.09.2021

Etter at entreprenøren gjekk konkurs, med påfølgjande stillstand på anlegget, er det no klart for å fullføre gang- og sykkelvegen på fv. 614 mellom Breivika og Svelgen.

Publisert 28.09.2021

Vi er glade for å kunne ynskje alle besøkande velkomne til institusjonane og omsorgsbustadane i Bremanger Kommune!

 

Publisert 27.09.2021

Influensavaksine ved Svelgen Helsesenter

Publisert 24.09.2021

Med tenesta eDialog kan både privatpersonar og verksemder sende dokument til Bremanger kommune via ein sikker og effektiv kanal.

Publisert 11.09.2021

Informasjon frå Svelgen helsesenter - gjeld for pasientar som har fastlege i Svelgen:

Publisert 09.09.2021

For alle over 16 år, som har fastlege i Svelgen:

Publisert 08.09.2021
 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset