Val

Kvart andre år er det val, anten kommunestyre og fylkestingsval eller storting og sameting.

Neste val er stortingsval om skal gå føre seg måndag 11. september 2017.

 

På valsidene til Bremanger kommune vil du få opplysningar om korleis valet går føre seg i vår kommune.

Har du spørsmål kring valet kan du ta kontakt med valsekretær i kommunen, Hilde J. Midtbø.

Kontaktpersonar

Leiar for Servicekontoret
 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen

 •  
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset