Røysterett

 

Røysterett ved kommunestyreval og fylkestingval har du dersom du:

 • har fylt 18 år innan utgongen  av valåret.
 • er eller nokon gong har  vore folkeregistrert som busett i Noreg.
 • ikkje har mist røysteretten etter Grunnloven §53.
 • er innført i manntalet i den kommunen du skal  røyste i på valdagen.
 • har stått innført i folkeregisteret som busett i Noreg dei tre siste åra før valdagen (du må ikkje vere norsk statsborgar).
 • er statsborger i eit anna nordisk land og ha rvore folkeregistrert som busett i Noreg seinast 30.juni i valåret.
   

Dersom du meiner å ha rett til å stå i manntalet, men ikkje er innførd der, kan du søkje om å bli innførd. Søknaden skal sendast til den kommunen du vil ha røysterett i. Kommunen kan oppdatere manntalet heilt fram til valdagen.


Dersom du skal røyste i ein annan kommune enn den du er manntalsført i, må du førehandsrøyste.


 

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset