Røysterett

 

Røysterett ved kommunestyre- og fylkestingsval har du dersom du:

 • Er norsk statsborgar som
 • har fylt 18 år innan utgangen av valåret og som
 • ikkje har mista røysteretten etter Grunnlova §53 og som er, eller nokon gong har vore, folkeregistrert som busett i Noreg
 • Statsborgarar i andre nordiske land (Danmark, Island, Finland eller Sverige) som har fylt18 år innan utgangen av valåret, og som har vore registrert busett i Noreg samanhengande dei tre siste åra før valdagen.
 • Utanlandske statsborgarar som har fylt 18 år innan utgangen av valåret, og som har vore busett i Noreg samanhengande dei tre siste åra før valdagen.

 

Dersom du meiner å ha rett til å stå i manntalet, men ikkje er innførd der, kan du søkje om å bli innførd. Søknaden skal sendast til den kommunen du vil ha røysterett i. Kommunen kan oppdatere manntalet heilt fram til valdagen.


 


 

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Vakttelefon kommunalteknikk
  tlf. 95 98 29 99
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset