Innføring i manntal

Dersom du er norsk statsborgarar og har vore busett i utlandet i meir enn 10 år, er du ikkje lenger oppført i manntalet.

 

Om du ynskjer å delta i valet , må du sende søknad om å bli innført i manntalet. Søknaden må sendast til den kommunen du sist var registrert som busett.

 

 Søknaden må innehalde ei stadfesting om at du framleis er norsk statsborgar.

 

Manglar det underskrift, kan ikkje veljar førast inn i manntalet.

 

Du kan anten fylle ut og skrive under på omslagskonvolutten du nyttar ved utanriks røystegjeving, eller leggje ved eit eige brev om at du vil førast inn i manntalet.

 

 Søknaden om innføring i manntalet må vere valstyret i hende seinast kl. 17.00 dagen etter valdagen.

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Vakttelefon kommunalteknikk
  tlf. 95 98 29 99
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset