Tidlegrøysting

Tidlegrøysting til kommunestyret og fylkestinget startar 01. juli. 

Om du ikkje kan eller vil røyste på valdagen, eller i tidsrommet for den ordinære førehandsrøystinga, kan du tidlegrøyste frå 1. juli til og med 9. august. 

Tidlegrøystinga går føre seg på Servicekontoret på Rådhuset i Svelgen, måndag til fredag frå klokka 08.00 - 15.30. 

Hugs legitimasjon!

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset