Tidlegrøysting

Tidlegrøysting til kommune- og fylkestingsvalet startar 3. juli. 

Om du ikkje kan eller vil røyste på valdagen, eller i tidsrommet for den ordinære førehandsrøystinga, kan du tidlegrøyste frå 3. juli til og med 9. august. 

 

Tidlegrøystinga går føre seg på Servicekontoret på Rådhuset i Svelgen, måndag til fredag frå klokka 08.00 - 15.30. 

 

Hugs legitimasjon!

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Vakttelefon kommunalteknikk
  tlf. 95 98 29 99
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset