Valresultat kommunestyrevalet 2023

Valgte representantar for Bremanger kommunestyre perioden 2023 - 2027

Kristeleg folkeparti: 

Stig Bakke

 

Sosialistisk Venstreparti:

Norvall Klungresæter

 

Arbeidarpartiet:

Anne Kristin Førde

Nils Jørgen Sagebø

Herborg Hilde Eikeland

Leo Husabø Holm Cirotzki

Frank Midtbø

Camilla Landro

 

Venstre:

Svein Olav Senneset

Evy Merete Myklebust

Svein Arne Torvanger

Geir Magne Røys

Jeanette Kristiansen Grotle

 

Høgre:

Jorunn Petrine Frøyen

Elisabeth Birkeland Hatlenes

Harry Gulestøl

 

Industri- og Næringspartiet:

Kjell Sørland

Kristin Andrea Svanøe Hjelle

Ole Marius Lien

 

Senterpartiet:

Magne Ivar Kjerpeset

Henny Margrete Hansen

Øyvind Heimtun

Vibeke Kjerpeset

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Vakttelefon kommunalteknikk
  tlf. 95 98 29 99
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset