Valstyret

Det er valstyret som har hovudansvaret for førebuing og gjennomføring av valet.

Det er kommunestyret som vel valstyret.

 

Medlemmar i valstyret:

Anne Kristin Førde (leiar)
Magne Kjerpeset (nestleiar)
Per Helge Eikeland
Henny Hansen
Svein Olav Senneset
Irene Storøy
Elisabeth Hatlenes


 

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset