Valstyret

Det er valstyret som har hovudansvaret for førebuing og gjennomføring av valet.

Det er kommunestyret som vel valstyret.

 

Medlemmar i valstyret:

Anne Kristin Førde (leiar)
Svein Olav Senneset(nestleiar)
Evy Merete Myklebust
Nils Jørgen Sagebø
Magne Kjerpeseth
Jorunn Frøyen
Kjell Sørland 

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Vakttelefon kommunalteknikk
  tlf. 95 98 29 99
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset