Førehandsrøysting heime

Dersom du er sjuk/ufør og ikkje kan komme deg til eit røystelokale for å røyste kan du søkje om å få førehandsrøyste heime.

Eldre personar som ikkje kjem seg til førehandsrøystelokalet kan òg nytte seg av heimerøysting.

 

Avtale tid for førehandsrøysting heime


For å få røyste heime må du ta kontakt med kommunen på telefon. Dette kan du gjere i perioden frå 10. august - 08. september kl.10.00. Du må opplyse kvifor du vil førehandsrøyste heime.


Ta kontakt med valsekretær på tlf. 952 06 055 eller Servicekontoret på tlf. 577 96 300 for å avtale tid for heimerøysting.

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Vakttelefon kommunalteknikk
  tlf. 95 98 29 99
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset