Førehandsrøysting heime

Dersom du, grunna sjukdom eller uførheit, ikkje kan kome deg til eit røystelokale for å røyste kan du søkje om å få førehandsrøyste heime. Heimerøysting er i perioden 28.august - 8. september.

Eldre personar som ikkje fell inn under begrepet sjukdom/uførheit, men likevel ikkje kjem seg til førehandsrøystelokalet/vallokalet kan òg nytte seg av heimerøysting.

Ta kontakt med valsekretær på tlf. 959 82 970 eller Servicekontoret på tlf. 577 96 300 for å avtale tid for heimerøysting.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen

 •  
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset