SFO

Tilbod om skulefritidsordninga (SFO) er heimla i Opplæringslova § 13-7, der alle kommunar er pålagt å gje eit slikt tilbod, men utan å definere kapasitet eller tilgjenge.
 

For informasjon om SFO i din skulekrins må du ta kontakt det aktuelle oppvekstsenteret ved driftssjef eller fagleiar i barnehage, sjå artikkel "Finn skule", der du finn kontaktinformasjon. 

 

Slik søker du om plass på SFO


Logg inn på www.vigilo.no. Gå til «Logg inn OAS». Vel Bremanger kommune. Innlogging skjer ved bruk av ID-porten. Inne i løysinga vil du få ei oversikt over alle dine barn som er knytt til skule og/eller barnehage i Bremanger kommune. Klikk på namnet til det barnet det gjeld. Klikk på «Søknader» i menyen. Klikk «Søk SFO-plass» for å starte søknadsprosessen. Etter at søknaden er sendt inn så vil du finne oversikt og status på søknaden din inne i vigilo.

 

Søk SFO her


 

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset