Finn skule

Våre skular og barnehagar er organisert saman i oppvekstsentra.

Der er ein driftssjef for heile oppvekstsenteret og på dei største sentra er der ein fagleiar for skule og ein fagleiar for barnehage.

Under finn du adressa til dei ulike oppvekstentra med opplysningar og kontaktinformasjon til driftssjef og fagleiar for skulen.

Dersom du lurer på noko er det berre å ta kontakt.

 

Davik oppvekst
Avd. skule

Adresse: Sørsida 1801, 6730 Davik


Tlf.: 57 79 47 30
Driftssjef: Helge Bakke
E-post: helge.bakke@bremanger.kommune.no 
Tlf.: 95 98 52 64

 

Fagleiar skule: Leif Jarle Olsbø
E-post:Leif.Jarle.Olsbo@bremanger.kommune.no 
Tlf.:  91 73 40 83
 

Hauge oppvekst
Avd. skule

Adresse: Bjørsvika 1, 6727 Bremanger
Postadresse: Postboks 14, 6726 Bremanger


Tlf.: 57 79 65 50
Driftssjef:Kåre Magne Moe
Epost: Kare.Magne.Moe@bremanger.kommune.no 
Tlf.: 95 98 29 48

 

Fagleiar skule: Roger Nyborg                 
E-post: roger.nyborg@bremanger.kommune.no 
Tlf.: 95 44 14 69
 

Kalvåg oppvekst
Avd. skule

Adresse: Kleivavegen 13, 6729 Kalvåg


Tlf. til kontoret:91 69 84 11

Driftssjef: Dag Magne Nigardsøy
E-post: Dag.Magne.Nigardsoy@bremanger.kommune.no 
Tlf.: 95982985                    

 

Svelgen oppvekst
Avd. skule

Adresse: Gunnar Schjelderupsveg 31, 6723 Svelgen


Tlf.: 91 62 49 27
Driftssjef: Sindre Fjeld
E-post: sindre.fjeld@bremanger.kommune.no 
Tlf.: 46 80 63 21

 

Ålfoten oppvekstsenter
Avd. skule

Adresse: Ålfotevegen 52, 6737 Ålfoten


Tlf: 57 79 58 64
Driftssjef: Eldbjørg Aske Myklebust
E-post: eldbjorg.aske.myklebust@bremanger.kommune.no 
Tlf: 95 98 52 66

Kontaktpersonar

Kommunalsjef oppvekst
 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95 98 29 99
  Ytre, tlf. 95 98 87 12
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset