Ungdomsrådet

Bremanger ungdomsråd

Område ungdomsrådet arbeider med:

• Alle saker som rådet ønskjer å uttale seg om.
• Skal velje utsending til fylkestinget for ungdom
• Disponere dei midlane dei til ei kvar tid har på kommunebudsjettet. Midlane skal nyttast til å betre dei unge sitt oppvekstmiljø

 

 

Bremanger ungdomsråd treng deg!!!

 

10 gode grunnar for å bli med i ungdomsrådet:

 

1. Du kan vere med på å gjere ein forskjell for ungdom i kommunen.

2. Det kan vere morosamt og du blir kjent med ungdom frå heile kommunen.

3. Du kan vere med på å bestemme korleis det skal vere å vekse opp i bygda di.

4. Du blir flinkare til å snakke for deg og vågar å ta ordet.

5. Du lærer masse nyttig om politikk, samarbeid og prosjekt .

6. Lærerane/arbeidsgjevarane/politikarane har sans for engasjerte elevar/lærlingar/ungdomar

7. Du kan vere med å påverke din eigen kvardag.(velg ei sak som er viktig for deg, og dei du omgåast)

8. Du kan realisere noko av det du er oppteken av.

9. Du kan knytte mange viktige kontaktar.

10. DET SER BRA UT PÅ CV!
 

 

Det er viktig at ungdomsrådet er samansatt av ungdom frå ulike grupper, ungdomsrådet skal representere mangfaldet av ungdom i kommunen. Det er ungdomane i kommunen som "eig" ungdomsrådet.

 

 

Kontaktpersonar

Fagleiar barn/ungdom
 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset