Barn og ungdom

Bremanger kommune har eit spesielt ansvar for å leggje til rette og følgje opp ungdom, også når det gjeld kultur, idrett og friluftsliv.

Det er eit overordna mål å gje ungdom lavterskeltilbod som ikkje ekskluderer på pris, kompetanse eller anna. Kulturarbeidet retta mot barn og unge skal vere med å gi trygge, spanande møteplassar, og vere med å gjere dei til gode og aktive innbyggarar med ei brei kulturell ballast. Driftseining kultur vil jobbe med å betre den generelle forståinga for at dette krev kompetanse og skikkelege arbeidsvilkår, om ein skal ta arbeidet på alvor.

 

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen

 •  
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset