Den kulturelle spaserstokken

Bremanger kommune gjev kulturtilbod til dei ulike helseinstitusjonane i kommunen i tråd med eigen plan for spaserstokken, i tråd med kva for midlar som blir fordelt frå sentralt hald.

Tilbodet skal ha høg kvalitet, skal vere innafor ei av de tre områda: Lokal forankring/historie, musikk/teater/kino eller bilde/ skulptur. Kommunen har eit spesielt ansvar for å formidle kunst og kultur til innbyggjarar som ikkje kan kome på ordinære kulturtilbod. Spaserstokken har difor fokus på dei ulike institusjonane

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset