Allmennkultur

Kultureininga har ansvar for kommunen sitt arbeid mot lag og organisasjonar, og har fagansvar for ein del fagområde som:

 • Den kulturelle skulesekken
 • Den kulturelle spaserstokken
 • Ungdommens kulturmønstring
 • Kulturminnevern
 • Idrett og Friluftsliv
 • Drift av Grotlesanden
 • Artists in Residence

Kontaktpersonar

Kulturkonsulent
 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen

 •  
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset