Søknad om barnehageplass

Hovudopptak 2024

Barnehagane i Bremanger

I Bremanger kommune har vi 7 kommunale barnehagar.

 

Desse er:

 • Davik barnehage
 • Kalvåg barnehage
 • Kolset barnehage
 • Langeneset barnehage
 • Stasjonen barnehage
 • Svelgen barnehage
 • Ålfoten barnehage

 

Opptak til barnehagane 2024/2025

Det er samordna opptak til barnehagane.

 

Søknadsfristen for hovudopptaket i barnehagane er 1. mars. Dette gjeld for barn som skal ta til i barnehagen frå hausten 2024.

 

Føresette søkjer elektronisk. Elektronisk søknadsskjema finn du her. Dei som treng rettleiing for å søkje, kan ta kontakt med ein av barnehagane i Bremanger.

 

Barnehagen kan også gje svar på spørsmål vedrørande søknad og opptak. Innkomne søknader vil verte handsama i den einskilde barnehage i løpet av mars månad. Søkjarane vil få svar kring 1. april.

 

Ingen hushald skal betale meir enn 6 % av inntekta si for ein barnehageplass. Du finn meir info om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid her.

 

Kommunalsjefen for oppvekst Bremanger kommune

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Vakttelefon kommunalteknikk
  tlf. 95 98 29 99
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset