Ledige bustadtomtar

Bremanger kommune har nokre få ledige bustadtomtar i kommunale bustadfelt på Kalvåg, Hauge, Ålfoten og Svelgen.

 

På Davik er det regulerte bustadtomtar i Prestegarden bustadfelt. Det er også avsett eit byggjeområde for inntil 3 bustadhus nord for fylkesvegen.

 

Det er også regulert areal til bustadfelt på Langeneset i Svelgen, på Steinset i Kalvåg og på Kolset. Desse bustadfelta er førebels ikkje opparbeidde. På Kolset vil opparbeiding av 6 nye bustadtomtar bli sett igong i løpet av sommaren/hausten 2020. 

 

Elles er det i arealdelen av kommuneplanen, og kommunedelplanane for Bremangerbygda, Rugsund-Leirgulen, Botnane og Davik lagt ut tomtar for spreidd bustadbygging. Ta kontakt med kommunen for å få oversikt over kvar det er slike område. Dersom ein ynskjer tomt i desse områda må ein kontakte aktuelle grunneigarar.

Kontaktpersonar

Leiar, plan og forvaltning
 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Vakttelefon kommunalteknikk
  tlf. 95 98 29 99
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset