Grave på eigen eigedom

Dette bør du sjekke før du skal grave på eigen eigedom:

Kvar går elektriske kablar/telekablar?

Kabelpåvising kan bestillast frå Geomatikk på tlf. 09146 eller via www.gravemelding.no.  Kabelpåvising er gratis.

 

Går det offentlege eller private vass- eller avlaupsleidningar på eigedommen din?

Kontakt teknisk drift i kommunen for å sjekke om det går offentlege leidningar over eigedommen.
Spør naboar som kan kjenne til eventuelle privat leidningar.

 

Krev gravetiltaket søknad og løyve etter plan- og bygningslova

Til dømes vesentleg terrenginngrep, mur etc?

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Vakttelefon kommunalteknikk
  tlf. 95 98 29 99
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset