Institusjonsopphald

Det er to ulike typar opphald i institusjon: Korttidsopphald og langtidsopphald.

 

Korttidsopphald er tidsavgrensa Eigenbetalinga vert dei første 60 døgna rekna pr. døgn. Etter 60 dagar kan det reknast vederlag som i langtidsopphald. 

Langtidsopphald er opphald som er venta å vere utover 60 døgn.

 

Kven kan søkje?

 • Personar som treng opphald i ein overgangsfase etter til dømes opphald i sjukehus.
 • Personar som treng tett medisinsk oppfølgjing.Personar som treng aktiv behandling/rehabilitering.Personar som er alvorleg sjuke eller som er heilt avhengig av kontinuerleg hjelp for å ivareta grunnleggande behov.
 • Personar som treng kontinerleg helsehjelp.
 • Personar som treng særskilt helse og omsorg ved slutten av livet.
   

Korleis søkje?

Søknad skal sendast til Sakshandsamarteamet i Bremanger kommune. Dersom du treng hjelp til å søkje,  ring  kommunen sitt servicekontor : 57 79 63 00, eller ein av sakshandsamarane i kommune på
telefon nr: 95 98 87 19 eller 95 98 29 33.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset