Kontaktinformasjon

 
 

Felles:

Konstituert Kommunalsjef for helse og omsorg: Hilde Greta Hauge, tlf. 95989310            
Fagleiar i Aktiv Jobb: Oddgeir Sande, tlf. 95982930
Arbeidsleiar i Aktiv Jobb, avdeling Fossestranda: Rob Deckers, tlf. 95982966
Sakshandsamarteam: Berit Olsbø Frøyen, tlf. 95988719 og Hege Rosvoll, tlf. 95982933


Open omsorg, indre:

Svelgen Omsorgssenter, tlf. 959 88 775.
Konstituert driftssjef, Linda Førde, tlf. 482 42 382
Klokkartunet, Davik tlf. 57 79 58 36

Fagleiar i heimesjukepleia, Svelgen: Jill Kvamme, tlf. 916 58 524.
Fagleiar ved Svelgen omsorgssenter: Line Kjøsnes, tlf. 916 58 527
Fagleiar ved tenestene for funksjonshemma, indre: Ane-Mathea Alfredsen Førde, tlf. 95982936

 

Open omsorg, ytre:

Haugetun bukollektiv, tlf. 57796626
Driftssjef: Karine Haugland Igland, tlf. 95982940
Fagleiar i heimetenesta, ytre: Therese Grotle Eikeseth, tlf. 95982969
Fagleiar ved tenestene for funksjonshemma, ytre: Margritt Myklebust, tlf. 95988774 

 

Bremanger sjukeheim:

Driftssjef: Evy Janne Berle, tlf. 95982944
Fagleiar ved Bremanger sjukeheim: Marie Mortveit, tlf. 95989312
 

Fastlegar:

Svelgen helsesenter: tlf. 57796400
Khan Shanker
Giritharan
Hauge helsesenter: tlf. 57796670
Ravikumar
Solaty

Legevakt: 116 117

 

Helsesøstre:

Tlf. 57796407
Therese Hauge, tlf. 46849269
May Brit Berle, tlf. 95982964
 

Ergoterapeut:

Judith Nigardsøy Ekerhovd, tlf 95988711
 

Fysioterapeutar:

Asle Johnny Førde, tlf. 99418919
Sølvi Joensen, tlf. 91838585
June Grethe Førde, tlf.
94195434
Johnny Rosø, tlf. 41505246

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Vakttelefon kommunalteknikk
  tlf. 95 98 29 99
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset