Kontaktinformasjon

 
 

Felles:

Kommunalsjef for helse og omsorg:Randi Ytrehus, tlf. 95988707
Fagleiar i Aktiv Jobb: Oddgeir Sande, tlf. 95982930
Arbeidsleiar i Aktiv Jobb, avdeling Fossestranda: Rob Deckers, tlf. 95982966
Sakshandsamarteam: Berit Olsbø Frøyen, tlf. 95988719 og Hege Rosvoll, tlf. 95982933


Open omsorg, indre:

Svelgen Omsorgssenter, tlf. 959 88 775.
Driftssjef: Hilde Gretha Hauge, tlf. 959 89 310
Assisterande driftssjef, Linda Førde, tlf. 482 42 382
Klokkartunet, Davik tlf. 57 79 58 36

Fagleiar i heimesjukepleia, Svelgen: Jill Kvamme, tlf. 916 58 524.
Fagleiar ved Svelgen omsorgssenter: Line Kjøsnes, tlf. 916 58 527
Fagleiar ved tenestene for funksjonshemma, indre: Heidi Synnevåg, tlf. 959 82 936

 

Open omsorg, ytre:

Haugetun bukollektiv, tlf. 57796626
Driftssjef: Karine Haugland Igland, tlf. 95982940
Fagleiar i heimetenesta, ytre: Therese Grotle Eikeseth, tlf. 95982969
Fagleiar ved tenestene for funksjonshemma, ytre: Laila Rinde, tlf. 95988774

 

Bremanger sjukeheim:

Driftssjef: Evy Janne Berle Fjellestad, tlf. 95982944
Fagleiar ved Bremanger sjukeheim: Aud Hilda Grotle, tlf. 57796927

 

Fastlegar:

Svelgen helsesenter: tlf. 57796400
Khan Shanker
Giritharan
Hauge helsesenter: tlf. 57796670
Ravikumar
Solaty

Legevakt: 116 117

 

Helsesøstre:

Tlf. 57796407
Kari Rise, tlf. 95982965
May Brit Berle, tlf. 95982964

 

Ergoterapeut:

Judith Nigardsøy Ekerhovd, 95988711
 

Fysioterapeutar:

Asle Johnny Førde, tlf. 99418919
Sølvi Joensen, tlf. 91838585
June Grethe Førde, tlf.
94195434
Johnny Rosø, tlf. 41505246

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Vakttelefon kommunalteknikk
  tlf. 95 98 29 99
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset