Psykisk helse

Gratis tilbod om støttesamtaler og  støttekontakt/treningskontakt.

 

Kven kan søkje om støttesamtalar?


Personar som oppheld seg i Bremanger kommune og som står i fare for å få, eller har ein psykisk liding.
 

Korleis søkje om støttesamtalar?


Henvisning frå andre offentlege aktørar eller send søknad.
 

Kven kan søkje om støttekontakt/treningskontakt?


Personar som treng personleg assistanse for å delta i fritidsaktivitetar.

 

Korleis søkje om støttekontakt/treningskontakt?

Søknad skal sendast til:
Familie og helse v/fagleiar psykisk helse, postboks 104, 6721 Svelgen.
Dersom du treng hjelp til å søkje, ring  kommunen sitt servicekontor : 57 79 63 00, eller til fagleiar psykisk helse, Ivar Øien, tlf nr. 916 58 523, e-post ivar.oien@bremanger.kommune.no

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset