Er du forberedt?

For å styrke beredskapen i samfunnet oppfordrer DSB alle til å være forberedt på å klare seg sjølv i tre dagar. 

Kva gjer du dersom straumen vert vekke i fleire dagar, mobilnettet sluttar å  fungere, eller det ikkje er vatn i springen? 

 

Sjølv om Noreg er blant verdas tryggaste land, og alt tyder på at vi vil være det i tida som kjem, er det lurt å være beredt dersom noko uforutsett skulle skje.

 

Dei grunnleggande behova som må dekkast dei første tre døgna av ei krise, er varme, drikke, mat, legemidler, hygiene og informasjon. I brosjyra (PDF, 10 MB) finn du konkrete forslag til kva du alltid bør ha i heimen.

 

Du er en del av Norges beredskap


I høst har DSB, i samarbeid med Oslo kommune, lansert kampanjen "Du er en del av Norges beredskap". Hensikta er å styrke bevisstheita og kunnskapen om eigenberedskap i befolkninga.

 

Hovedinnhaldet i kampanjen er konkrete råd om kva folk kan gjere for å forberede seg best mogeleg dersom noko skulle skje med kritiske samfunnsfunksjoner – som straum, mobilnett, internett, transport, vatn og avløp.
- Vi ber deg tenke gjennom kva som kan skje der du bur, korleis du og dei rundt deg kan bli ramma, og korleis de kan handtere det. Vær forberedt på at du og din familie skal klare dykk sjølv i minst tre dagar, sier direktør i DSB, Cecilie Daae.

 

Kvifor kampanje no?


DSBs befolkningsundersøkelse viser at innbyggjarane er lite forberedt på ei krise der mange mistar straumen eller vatnet, eller om det skulle bli vanskeligare å få tak i naudsyte varer.

 

Noreg er eit svært trygt land, men også vi kan bli ramma av naturhendingar, ulykker, sabotasje, tekniske problemer, terror, sikkerhetspolitisk krise eller krig. Sjølv om sannsynligheta for at du vert råka er låg, er det lurt å være forberedt. Ofte er det ikkje så mye som skal til. Mange av oss har allerede en god del av det vi trenger for å klare oss selv i nokon dagar.

 

- Når samfunnet vert råka av ei stor hending eller krise, må hjelpa først ut til dei som treng det aller mest. Jo flere av oss som er i stand til å ta vare på oss sjølv og hjelpe dei rundt oss ved ei hending, jo betre rusta står vi som samfunn, sier Daae.

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Vakttelefon kommunalteknikk
  tlf. 95 98 29 99
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset