Avlesing av vassmålarar ved årsskifte 2023/2024

Abonnentar ved kommunale vassverk som har installert vassmålar må lese av målarstanden ved årsskiftet, og melde inn til kommunen. De kan sende inn målarstanden elektronisk her eller på epost/pr. post til Bremanger kommune.

 

Du må hugse å skrive på vassmålarnummer og dato for avlesing.

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Vakttelefon kommunalteknikk
  tlf. 95 98 29 99
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset