Aktuelt
Publisert 05.10.2018

 

Publisert 28.09.2018
Publisert 26.09.2018

 Her får du ei oversikt over fredagsaktivitetar fram til nyttår. 

Publisert 26.09.2018

 Kreativ base i Svelgen - måndagar - for elevar frå 5. - 10. årssteg..

Publisert 11.09.2018

 

Innsamling Bremanger kommune

Strandryddeveka har starta, men strandrydding kan utførast utover hausten også, men ein må levere sjølv på Stølsboden avfallsplass på Dyrstad eller på gjenbruksstasjonen i Smørhamn.

 

 

 

Publisert 17.08.2018

Skulebuss Vaksenopplæringa frå Kalvåg og Hauge til Rise, Svelgen

Publisert 06.07.2018

For å redusere klimagassutsleppa har Klima- og miljødepartementet (KLD) og Olje- og energidepartementet (OED) fastsett ei ny forskrift som forbyr fyring med mineralolje (fossil olje) til oppvarming av bygningar frå 1.1.2020.

Publisert 31.05.2018

Denne personvernerklæringa fortel korleis Bremanger kommune samlar inn, vernar og brukar opplysingar om personar (personopplysingar).

Publisert 26.04.2018

Sjekk oppføringa di!

Publisert 18.07.2017

 Framlegg til planstrategi for Bremanger kommune perioden 2017-2020 vart vedteken av kommunestyret 15.06.17.

Publisert 11.07.2017

 Bremanger kommune kan no ta imot byggjesøknader via ByggSøk.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset