Følgjekort

Følgjekort skal gje menneske med nedsett funksjonsevne,med trong for hjelp, same høve som andre til å delta på aktivitetar i samfunnet. 

Følgjepersonen til brukaren med nedsett funksjonsevne slepp å betale avgift/billettar på visse arrangement/aktivitetar som brukaren deltek på. 

 

Kommunen lagar til eit følgjekort til personen som treng følgje.

 

Servicekontoret handsamar søknaden din, ta kontakt med oss for rettleiing.

Kontaktpersonar

Sakshandsamar

Er på Servicekontoret måndag, tysdag og fredag.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset