Følgjekort

Eit følgjekort gjer det mogleg å ta med seg ein følgjeperson utan ekstra kostnad på kultur- og fritidsarrangement, transportmiddel og liknande der ordninga er akseptert. Du må betale for deg sjølv på vanleg måte.

Kven kan få følgjekort

Følgjekort er berekna for personar med sjukdom eller nedsett funksjonsevne med behov for hjelp eller følgje.

 

Ordninga skal vere eit verkemiddel for å førebyggje isolasjon og dermed bidra til auka livskvalitet for den funksjonshemma.

 

Følgjekort vil blant anna vere aktuelt for personar med:

 • Rørslehemming
 • Hørselshemming
 • Synshemming
 • Utviklingshemming
 • Allergiar
 • Funksjonshemming som følgje av sjukdom, for eksempel psykiske lidingar, hjertesjukdommar, lungesjukdommar og anna

 

Du bestemmer sjølv kven som skal vere din følgjeperson.

 

Slik søkjer du

Du søker ved å bruke elektronisk skjema eller papirskjema.
Servicekontoret handsamar søknaden din, ta kontakt med oss for rettleiing.

 

Bilete i passfoto storleik må leggjast ved søknaden.


Søknad om følgjekort (elektronisk skjema)

 

Søknad om følgjekort (papirskjema) (PDF, 44 kB)

 

Retningslinjer for følgjekort

 

 

 • Postadresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
   
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
 • Vakttelefon kommunalteknikk
  tlf. 95 98 29 99
 • Brannvakt: tlf. 48 22 36 27 
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kommunenummer: 4648
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset