• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om helse- og omsorgstenester

Informasjon

Informasjon om helse- og omsorgstenester som Bremanger kommune tilbyr

Helseteneste i heimen herunder heimesjukepleie og praktisk bistand (daglege gjeremål og opplæring), middagsbringing, brukarstyrt personleg assistanse, støttekontakt, plass i institusjon (korttids-, avlastnings-, rehabiliterings- og langtidsopphold), tryggleiksalarm, dagtilbod, omsorgsløn, avlastning, omsorgsbustad, individuell plan og-/ eller koordinator.

Informasjon om sakshandsaminga

  • Sakshandsamarteamet vil gjere ei fagleg vurdering av hjelpebehovet for å avgjere om søkjar fyller vilkåra for å få kommunale helse- og omsorgstenester.
  • Sakshandsamar har ansvar for å gjere greie for saka best mogleg. Det vil bli innhneta nødvendig informasjon frå fastlege, kommunale instanser og/eller spesialisthelsetenesta (m.a. sjukehus), og å utveksle informasjon i høve sakshandsaming og tenesteyting. Sjå samtykkeerklæring.

Informasjon om elektronisk pasientjournal og IPLOS

  • Bremanger kommune dokumenterer helseopplysningar i elektronisk pasientjournal og nyttar elektronisk meldingsutveksling. Dette er lovpålagt.
  • Alle kommuner er pålagde å registrere i IPLOS, som står for individbasert pleie- og omsorgsstatistikk. Alle opplysningar som blir sende inn til helsemyndigheitene er anonymisert.


Treng du hjelp til utfylling av søknaden, kan du ta kontakt med sakshandsamarteamet.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader