• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Personopplysninger

Før du oppgir personopplysninger må du samtykke i personvernerklæringen.

Personvernerklæring

Personvernerklæring for elektroniske skjermdialoger frå ACOS AS.

Definisjoner (ref. Personopplysningsloven § 2)

Lov om behandling av personvern

Denne personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personvernopplysninger (personopplysingsloven) av 01.01.2001 med tilhørende forskrift.


Personopplysning: opplysningar og vurderingar som kan knyttast til ein enkeltperson.

Behandlingsansvarlig: den som bestemmer formålet med behandlinga av personopplysningane og kva hjelpemidlar som skal nyttast (Bremanger kommune)

Databehandler: den som skal handsame personopplysninger på vegne av den behandlingsansvarlige


Denne erklæringa gjer rede for korleis personvernet vert ivaretatt av ACOS AS som databehandler av personopplysninger. ACOS ønsker å sikre at du som brukar av tenesta skal føle deg trygg på at gjeldende lover og regler følgast og at datasikkerheten er ivaretatt. Sikker handsaming av dataene vil til ei kvar tid dokumenterast etter gjeldande bestemmingar. ACOS AS er kun databehandler av personopplysningene, mens det er mottakende instans (Bremanger kommune) som er eigar av dataene og behandlingsansvarlig. Eigarforholdet reguleres av ei eigen databehandleravtale.

Formålet med behandlingen av personopplysninger
Opplysningane du fyller inn oversendast til behandlingsansvarleg. Opplysningane gjer behandlingsansvarleg i stand til å utføre si sakshandsaming av din henvendelse. Dei innsamla opplysningane om deg handsamast på same måte som om du hadde sendt inn eit papirskjema.

Lov om behandling av personvern
Denne personvernerklæringen følger bestemmelsene i Lov om behandling av personvernopplysninger (personopplysingsloven) av 01.01.2001 med tilhørende forskrift.

 

Personopplysninger

Dersom du føler at ditt personvern er sikra ved denne erklæringa, samtykker du til lagring ved oppretting av din brukarprofil. Samtykket vert gjeve som godkjenning av våre retningslinjer for personvernet og som samtykke for handsamingsmåten av opplysningane.

Lagring av opplysninger

Dersom du loggar deg på med e-post/MinID/BankID kan du når som helst velge å avbryte utfyllingen av skjermdialogen og eventuelt hente den opp igjen for vidare utfylling seinare. Opplysningane du har tasta inn vil ligge lagra på Bremanger kommune sin server, og vil ikkje være tilgjengelige for mottakar i kommunen før du bestemmer deg for å sende inn søknaden. Når du har valgt innsending, har du samtidig gjeve samtykke til at mottaker kan handsama opplysningane. Vel du å avbryte utfyllinga vil skjemaet mellomlagrast på din brukerprofil og du må evt. slette det frå di side.

Sikker linje

Alle opplysninger som overførast mellom din datamaskin og vår server foregår over sikker kryptert linje (SSL). Løysinga tilsvarer sikkerheita som er brukt i nettbankane.

Rett til innsyn og rett til sletting av personopplysningar

Du kan når som helst be om å sjå opplysningane vi har registrert om deg. Dette gjør du ved å sende ein førespurnad til post@bremanger.kommune.no
Dersom du finn opplysningane unøyaktige eller ufullstendige, kan du kreve å få opplysningane sletta. Dersom du har oppretta ein brukarprofil i løysinga, kan du sjølv foreta slik sletting.
Dette er jf. Personopplysningsloven § 18 og retting etter samme lov § 27 og § 28.

Vil du ikkje samtykke?

Dersom du ikkje samtykker i at personvernet er godt nok ivareteke, vil du ikkje kunne nytte ssjølvbetjeningssentralen vår i forhold til elektroniske søknadsskjemaer. Du må da henvende deg til organisasjonen på annen måte.

Spørsmål?

Dersom du har spørsmål vedkomande personvernerklæringa, kan du kontakte:

Bremanger kommune
Postboks 104
6721 Svelgen
Sentralbord: 57 79 63 00
E-post: post@bremanger.kommune.no