• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
 • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
 • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Skjemautfylling

Søknad om parkeringskort

Orientering til deg som søkjer om parkeringskort

Du kan få parkeringskort som bilførar eller som passasjer.
Når parkeringskortet ditt har gått ut på dato, må du søkje på nytt.

Parkeringskortet er gyldig i 2-5 år.

Parkeringskort for bilførar:

To vilkår må vere oppfylt for å få parkeringskort som bilførar:

 1. Du kan ikkje gå, eller har store vanskar med å bevege deg over ei viss lengde. Ei legeerklæring skal dokumentere dette. Erklæringa dannar det medisinske grunnlaget for vurderinga.
 2. Du må ha eit særleg behov for å kunne parkere nær bustad, arbeid og/eller anna aktivitet.  I søknaden din må du få fram opplysningar som tilseier at du har eit særleg behov for parkeringslette. Det vil seie at du må beskrive kvifor det ordinære parkeringstilbodet på stadene du ofte besøker ikkje kan nyttast.

Parkeringskort for passasjer:

Tre vilkår må vere oppfylt for å få parkeringskort som bilførar:

 1. Du kan ikkje gå, eller har store vanskar med å bevege deg over ei viss lengde. Ei legeerklæring skal dokumentere dette. Erklæringa dannar det medisinske grunnlaget for vurderinga.
 2. Du må ha eit særleg behov for å kunne parkere nær bustad, arbeid og/eller anna aktivitet.  I søknaden din må du få fram opplysningar som tilseier at du har eit særleg behov for parkeringslette. Det vil seie at du må beskrive kvifor det ordinære parkeringstilbodet på stadene du ofte besøker ikkje kan nyttast.
 3. Du må ha behov for tilsyn/regelmessig hjelp av bilførar utanfor bilen.


Om søknaden

Din søknad:
I søknaden må du få fram opplysningar som tilseier at du har eit særleg behov for parkeringslette. Det vil seie at du må beskrive kvifor det ordinære parkeringstilbodet på stadene du ofte besøker ikkje kan nyttast. I søknadsskjemaet er det tatt med ulike forhold vi ønskjer svar på. Det anbefalast at du fyller det ut nøye, slik at vi får eit godt bilde av ditt behov.

Saman med søknaden må du levere (kan ettersendast):

 • Legeerklæring: Legeerklæringa skal vere godt utfylt med opplysningar om din medisinske situasjon, diagnose, om du nyttar hjelpemiddel, samt kor mange meter du eventuelt kan gå med og utan hjelpemiddel. Den skal dokumentere at du ikkje kan gå, eller har store vanskar med å bevege deg over ei viss lengde.  Erklæringa dannar det medisinske grunnlaget for vurderinga.

  Ved søknad som passasjer, må det gå fram av legeerklæringa at du har behov for tilsyn/regelmessig hjelp av bilførar utanfor køyretøyet. 
 • Bilete i passfoto storleik.
 • Kopi av gyldig førarkort (dersom du søkjer som bilførar).

Søknaden vert ikkje handsama før all dokumentasjon er motteken.

Hjelp
Lukk
 1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
 2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
 3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader