• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon

Skjemautfylling

Søknad om tilgang til Fiks folkeregister

Informasjon

KS Fiks folkeregister erstattar Infotorg.no.

Med modernisering av folkeregisteret tilbyr Skatteetaten alle aktørar å hente folkeregisteropplysningar direkte frå folkeregisteret, utan å gå via Skatteetatens distributør TietoEvry (Infotorg). Gjennom Fiks folkeregister vil KS tilby kommunesektoren folkeregisteropplysningar for alle tjenesteområder utanom helsetjenesten.

I Fiks folkeregister kan du søke etter personar og finne opplysningar om ein eller fleire personar basert på ulike kriterium som til dømes fødselsnummer, namn eller adresse.
Du kan også hente ut ei liste over eit større antall innbyggjarar basert på eit sett med kriterium (uttrekk). Du kan for eksempel trekkje ut alle innbyggjarane i ein bestemt alder for å lage ei vaksineliste. Uttrekket kan lastast ned i Excel-format.

For å kunne hente ut taushetsbelagte opplysningar krevjast det at du har tilgang til dette gjennom ein lovheimel for dine arbeidsoppgåver.

Eks. for ein sakshandsamar i barnevernet er aktuell lovheimlar:

  • Lov om barneverntenester (barnevernlova)§ 6-4 Opplysningsplikt
  • Lov om sosiale tenester i arbeids- og velferdsforvaltninga (sosialtenestelova) § 43 tredje ledd

Taushetsbelagte / ikkje-taushetsbelagte opplysningar

Med ny lov og forskrift om folkeregistrering som tredde i kraft i oktober 2017, fikk vi ein tydlegare kategorisering av opplysningar som enten er taushetsbelagt eller ikkje-taushetsbelagt. Fleire opplysningar er no ikkje-taushetsbelagte.


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader