• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Om tilskotet

Skjemautfylling

Søknad om tilskot frå Guleslettene vindkraft

Om tilskotet

Vilkår


Tilskotet skal ikkje gå til dagleg drift av lag eller organisasjonar. Aktuelle lag og organisasjonar som driv kulturarbeid, kan få tilskot til å gjennomføre større prosjekt. Med kulturarbeid meinast tradisjonelt kulturarbeid som teater, musikk, barne- og ungdomsarbeid, idrett og andre fritidstilbod.

Lag og organisasjonar som primert tek vare på yrkesmessige og økonomiske interesser til medlemmane, politiske parti og ungdomsorganisasjonar, samt organisasjonar der ein sentral del av verksemda er å samle inn midlar til andre formål enn kultur, vil ikkje verte tildelt tilskot.

Andre vilkår for å få tilskot er følgande:

• Tilskotet delast ut til frivillige lag og organisasjonar. Lag og organisasjonar med born og unge under 20 år vert prioritert.
• Tilskotet skal gå til aktivitetar/prosjekt som utløyser aktivitet for fleire barn og unge
• Tilskotet skal stimulere til arbeid i frivillige lag og organisasjonar og oppmuntre dei til positive tiltak
• Guleslettene Vindkraft skal omtalast/merkast som spnsor nr det er motteke pengarfrå tilskotsordninga
• Søkar må sende søknad på riktig skjema og innan fristen. Hovudlaget/hovudorganisasjonen må stå som søkar.
•  Tilskotet skal gå til aktivitet/prosjekt som utløyse aktivitet for fleire born og unge og skal stimulere til arbeid i frivillige lag og organisasjonar og oppmuntre desse til positive tiltak.
• Guleslettene Vindkraft har anledning til å stille ytterlegare krav for tildeling av tilskotet.

Søknadsfrist er 01. mars.


Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader