• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Om ordninga

Skjemautfylling

Søknad om idrettsfunksjonsell godkjenning

Om ordninga

Alle anlegg skal ha en idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning som ikkje er eldre enn to år. Søknad om slik godkjenning gjerast til teknisk eining ved Magnhild Myklebust. For at godkjenning kan gjevast må alle vedlegg følgje søknaden. 

 

Ein må rekne om lag tre veker handsaming av søknad om idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning.

 

VED NY SØKNAD

på nytt anlegg/rehabilitering av anlegg, skal skjema fyllast ut og følgjande vedlegg følgje søknaden for at den skal bli godkjent:

  •  Vedlegg 1: Idrettsfunksjonelt førehandsgodkjende planar for anlegget med behovsoppgåve (teknisk driftseining/kulturdepartementet)

 

  • Vedlegg 2: Detaljert kostnadsoverslag (skal vere sett opp slik at det let seg kontrollere). Totalkostnaden for anlegget skal oppgjevast ( fordelt på kostnader med og utan rett til spelemidlar) Administrasjonskostnader, medreknar utgifter til revisjon, kan maksimalt utgjere 5% av godkjent kostnadsoverslag.

 

  • Vedlegg 3: Finansieringsplan – utgreiing og dokumentasjon for dei einskilde postane

Finansieringsplanen skal gjere greie for og dokumentere finansieringa av dei      samla kostnadene for anlegget.

- Eigenkapital skal stadfestast med kontoutskrift

- Kommunalt/fylkeskommunalt tilskot må vere stadfesta m/ kopi av vedtak

- Kommunal/fylkeskommunal garanti må vere stadfesta m/kopi av vedtak

- Private gåver/tilskot, rabattar, material o.l. skal vere stadfesta m/underskrive gåvebrev (kan nytte marknadspris, minus mva)

- Dugnadsarbeid, eige dugnadsoversyn. Skal reknast ut av ein kvalifisert fagperson.

 

  • Vedlegg 4: Forvaltning, drift, vedlikehald og utviklingsplan m/budsjett

 

  • Vedlegg 5: Dokumentasjon på rett til bruk av grunn

                        Kopi av tinglyst skøyte på tomt eller 40-årig leigeavtale med grunneigar

 

Når det gjeld søknad om spelemidlar til nærmiljøanlegg så er krava noko annleis, m.a. er det krav om 20-årig feste/leigeavtale.

 

KRAV VED FORNYA SØKNAD

Ved fornya søknad må søknaden leggast inn på nytt i årets søknadsrunde. Ein  må gi ein status for framdrifta ved anlegget og gjerast greie for eventuelle avvik/endringar frå tidlegare innsendt søknad (kostnadsoverlag, finansieringsplan, driftsbudsjett m.v). 

 

 

Gå elles inn på www.idrettsanlegg.no for å sjå retningslinjer for søknad og tildeling av spelemidlar.

 

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader