• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["AvbrytSkjemaUtfylling"]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon om ordninga

Skjemautfylling

Søk om prosjektmidlar

Informasjon om ordninga

Retningslinjer for å søkje prosjektmidlar til kulturføremål frå næringsfondet
 
Du kan søke prosjektmidlar om du planlegg:
 

Opne, inkluderande arrangement for barn og unge
Samarbeidsprosjekt mellom profesjonelle og amatørar
Større kulturproduksjonar
Talentutvikling for barn og unge – nasjonale samlingar


Midlane blir tildelt etter søknad innan følgjande fristar:

•    1. mars og 1. september


I tillegg til denne støtteordninga gjer vi årleg støtte til skulekorps, og til frivillege, ideelle organisasjonar for og med barn og unge. Det er eit kriterie at organisasjonen eller korpset har ungdommar med i styrearbeid og at halvparten av medlemmane er under 26 år.

Årleg støtte til skulekorps:   
25 000 kroner årleg til kvart korps.

Smalsarhorn skulemusikk, Davik musikklag, Ålfoten hornmusikk, Kalvåg skulemusikk, Bremanger skulemusikk og Svelgen skulemusikk og evt. andre som kjem til.

 

Årleg støtte til ideelle barne og -ungdomsorganisasjonar:    
10 000 kroner
Røde Kors ungdom (RØFF), 4H grupper, ECCO, Barnas Turlag og evt. andre som kjem til.


I tillegg støttar vi Idrettslaga med gratis leige i idrettshallane.

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.

Vennligst vent...

Loader