• {{sprak.SprakNavn}} {{sprak.SprakNavn}}
  • {{sprakVariabler[s.stegnavn]}}
{{sprakVariabler["InnloggingWizardKreverInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["InnloggingWizardValgfriInnlogging"]}}: {{sprakVariabler["SkjemaNavn"]}}
  • {{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltip' + innlogging.InnloggingsTooltip]}}

{{sprakVariabler['LoggInnEpost']}}

{{sprakVariabler['InnloggingWizardTooltipEpost']}}

{{sprakVariabler["GlemtPassordTekst"]}}

*{{sprakVariabler["EpostIkkeRegistrert"]}}

{{sprakVariabler["InnloggingWizardKodeIEpost"]}}

{{sprakVariabler["NullstillPassordTekst"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringEpost"]}}

{{sprakVariabler["KontoAktivert"]}}

{{sprakVariabler["AktiveringsLenkeUgyldig"]}}

Nettlesersesjonen er utløpt, og utfylling som ikke er lagret kan være tapt. Vennligst last siden på nytt for å fortsette på skjemaet.

Informasjon om ordninga

Skjemautfylling

Søk om prosjektmidlar

Retningslinjer for tildeling av tilskot til kulturelle aktivitetar  frå næringsfondet:

Føremål
Midlane skal bidra til å skape engasjement, bulyst og auke attraktiviteten ved å bu og opphalde seg i Bremanger. Jf. vedteken strategisk næringsplan for Bremanger kommune.

Ordninga omfattar
Tilskat til prosjekt som ikkje inngår i søkjarorganisasjonen sin ordinære drift.


Økonomiske råmer
Formannskapet vedtek kvart einskild år økonomisk råme som kan belastast næringsfondet.

Prosjekt som vil kunne få støtte:
• Større konsertproduksjonar
• Musikk og litteratur-innspeling
• Bestillingsverk
• Jubileumskonsertar
• Samarbeidsprosjekter med andre aktørar (både profesjonell og amatør)
• Konkurransedeltaking
• Seminar
• Turneringar

Prosjekt som ikkje vil kvalifisere til støtte:
Arrangement av primært sosial karakter, så som for eksempel blå turar eller jubileumsfester

Målgrupper
Frivillige lag og organisasjonar, samt einskildpersonar med prosjekt som gjev effekt for fleire enn søkjar. Søkjar skal ha sitt virke, eller hovuddelen av sitt virke i Bremanger.

Søknadsfristar, kriterier og prioriteringar
Søknader skal sendes inn via kommunens elektroniske søknadsportal. Søknaden må sendes inn før prosjektet er påbyrja, og
før fristane: 1. mars eller 1. september.
Søknadar som kjem inn etter fristen, vil ikkje bli behandla før neste runde.

Prioriterte område
Bremanger kommune vil prioritere følgjande ved vurdering av søknadar:

• Omfang, kven og kor mange får nytte av tiltaket.
• Kven er tiltaket retta mot. Bremanger kommune har eit spesielt ansvar for å tilretteleggje for barn og ungdom, samt eldre på institusjon

Innhald

Alle søknader skal innehalde ei prosjektskildring og budsjett, som viser alle forventa kostnader og inntekter for prosjektet.

 

 

 

Hjelp
Lukk
  1. Klikk på Hjelpesymbol der du trenger hjelp til utfyllingen
  2. Skjemaet lagrer svarene underveis i utfyllingen. Hvis du velger å avbryte ved f.eks. å lukke nettleservinduet eller trykke på Avbryt-knappen og deretter bekrefter at du vil avbryte utfyllingen, vil all informasjon bli borte.
  3. Ingenting sendes inn før du selv ber om det, ved å velge Send inn-knappen. Den kommer fram etter at opplysningene er kontrollert og godkjent på oppsummeringssiden.

Bruk og utfylling

Klikk på hjelpesymbolene for informasjon om utfylling.

* Betyr obligatorisk for utfylling

Etter 20 minutt uten aktivitet kan utfylling av skjema gå tapt.

Klikk på Hjelp øverst til høyre for generell hjelp om skjema.
Vennligst vent...

Loader

Skjemaeigar: Bremanger kommune | Telefon 57796300 | E-post: post@bremanger.kommune.no