Vis dovett!

Bremanger kommune opplever eit aukande problem med at eingongsklutar og våtserviettar vert kasta i toalettet. Dette fører til skade og stans på pumpestasjonar og kan også føre til tette avløpsleidningar og ureining av miljøet.

 

Eingongsklutar/våtserviettar løyser seg ikkje skikkeleg opp, og festar seg på avløpspumper eller samlar seg i store ballar som tettar rørsystemet. Det medfører mykje ekstra arbeid og vedlikehaldsbehov, og kostar pengar. Dette vil igjen ramme abonnentane i form av høgare avløpsgebyr, sidan kommunen sine kostnadar fullt ut skal dekkast inn gjennom gebyret.

 

 

 Klikk for stort bilete

Eingongsklutar, våtserviettar, Q-tips, snus, tanntråd, bomullspads, sanitærbind og tampongar skal kastast i søpla, aldri i do.
 

Det er kun tiss, bæsj og dopapir som skal i do!

 

Når toalettet blir brukt som avfallsbøtte, fører det til tette leidningar, tilbakeslag av kloakk, overfløyming, stopp og skade på pumpestasjoner. I tillegg til skade på kommunale pumper og avløpsnett, kan eingongsklutar, bind, bomullspads etc, også medføre store skader og fylgjeskadar på avløpsnettet i eige hus.

 

Tette avløpsrør kan gje tilbakeslag av avløpsvatn og kloakk i bustaden, som i tillegg til å vere ubehageleg, kan gjere store skadar på bustad og inventar.

 

 

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset