Stenge vatnet

Ved vasslekkasje eller anna planlagt arbeid på leidningsnettet hender det at vatnet på kommunen si hovudleidning må stengjast.

Det vil då bli informert om dette på kommunen si heimeside og med eventuelle oppslag/varsel, avhengig av kor lenge vatnet vil vere vekke.

 

 

Dersom du skal utføre arbeid på eiga stikkleidning som medfører behov for å stengje av vatnet må du kontakte rørleggjar. Stenging av vatnet på kommunal leidning kan berre gjerast av kommunen sjølv eller av rørleggjar etter løyve frå kommunen.

 

 

Rørleggjaren din har ansvar for å varsle dei abonnentane som vert råka når vatnet er borte.

 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset