Viltforvaltning

Kommunen pliktar å forvalte dei offentlege verdiane knytt til hjorteviltet.

Dei offentlege verdiane og interessene er mellom anna knytt til opplevingsverdiar og biologisk mangfald, men også trafikkproblem og andre skader/ulemper. Kommunen har derfor eit ansvar for å regulere storleiken på dei ulike bestandane. Kommunen har også eit stort ansvar knytt til eigar av jaktrett sin rettstryggleik ved å fastsetje forskrifter og fatte einskildvedtak.

 

Ved påkøyrsle/skada hjort kontakt politiet på tlf. 02800

 

Alle data om hjortejakta ligg under lenkja "Til hjorteviltregister" nedst på sida.

 

Lokal hjorteforvaltning

Bremanger kommune har vedteke Forvaltningsmål for hjortebestanden i kommunen. Sjå lenkja nedst på sida.

Kommunen tildeler fellingsløyve, og sender ut vedtak til valdansvarleg innan 15.juni.

Frist for innrapportering og innlevering av kjevar frå skotne dyr er to veker etter jaktslutt (14 dagar frå 23.12.).

 

Kontaktpersonar

Fagkonsulent skog og utmark
 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset