Forsøpling

Kommunen er forureiningsmynde for oppfølging av forsøplingssaker og ulovleg lagring av brukte gjenstandar.

Kommunen skal drive tilsyn med situasjonen, og kan pålegge opprydding og fjerning av avfall og brukte gjenstandar. Kommunen kan også pålegge den ansvarlege å sende inn nødvendige opplysningar eller gjere undersøkingar. For å sikre at den ansvarlege ryddar opp innan fastsett frist, kan kommunen vedta tvangsmulkt med heimel i forureiningslova. Kommunen kan i enkelte tilfelle også gjennomføre oppryddinga sjølv, og i etterkant kreve refusjon av ureinaren.

Kontaktpersonar

Leiar, plan og forvaltning
 
 • Bremanger kommune
 • Tlf:   57 79 63 00, Fax: 57 79 12 49 
  E-post: post@bremanger.kommune.no
 • Opningstid måndag til fredag:
  kl. 08.00 - 15.30
 • Postdresse:
  Bremanger kommune
  Rådhuset
  Postboks 104
  6721 Svelgen
 • Besøksadresse:
  Bremanger kommune
  Granden 4
  6723 Svelgen
   
 • Teknisk vakt
  Indre, tlf. 95982999
  Ytre, tlf. 95988712
 • Organisasjonsnummer: 959 318 166
 • Kontonummer: 3776 07 50035
 • Ansvarleg redaktør: Stine Senneset